چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۰۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
كاهش مصرف بنزین در مهر ماه
۱۰:۰۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
اجاره خودرو

كاهش مصرف بنزین در مهر ماه

پرشین خودرو: با آغاز مدارس و كاهش سفرهای بین شهری در مهر ماه، مصرف متوسط روزانه بنزین به 64.05 میلیون لیتر رسید كه از كاهش 11.5 درصدی مصرف این فرآورده استراتژیك نفتی نسبت به شهریور ماه خبر می دهد.

به گزارش «پرشین خودرو»، مجموع مصرف بنزین در نخستین ماه پاییز بیش از یك میلیارد و 921 میلیون لیتر بود كه از متوسط مصرف روزانه 64.05 میلیون لیتر حكایت می كند.

دراین رابطه مقایسه مصرف بنزین با دو میلیارد و 142 میلیون لیتر بنزین مصرف شده در شهریور ماه با متوسط مصرف 69.1 میلیون لیتر در روز گویای اینست كه مصرف این فرآورده استراتژیك در مهر ماه 11.5 درصد كاهش داشته است.

همچنین مقایسه مصرف بنزین هفتمین ماه امسال با مدت مشابه سال گذشته از رشد 5.5 درصدی خبر می دهد؛ به طوری كه در مهر ماه 1390 درمجموع یك میلیارد و 821 میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف شده بود كه بیانگر میانگین مصرف 60.7 میلیون لیتر در روز است.

B>كاهش 4.3 درصدی مصرف گازوئیل نسبت به شهریور

در همین خصوص مجموع مصرف گازوئیل كشور در مهر ماه بیش از دو میلیارد و 756 میلیون لیتر بوده كه نشانگر متوسط مصرف روزانه 91.89 میلیون لیتر در روز است.

براساس آمار رسمی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این درحالی است كه مجموع مصرف گازوئیل در شهریور امسال دو میلیارد و 876.8 میلیون لیتر برابر با میانگین مصرف روزانه 92.8 میلیون لیتر بوده كه از كاهش 4.3 درصدی مصرف گازوئیل در نخستین ماه پاییز حكایت می‌كند.

در حالی كه مقایسه مصرف این فرآورده نفتی با مدت مشابه سال گذشته گویای رشد پنج درصدی مصرف آن است؛ به گونه‌ای كه مجموع گازوئیل مصرف شده در مهر سال گذشته دو میلیارد و 619 میلیون لیتر معادل متوسط مصرف روزانه 87.3 میلیون لیتر بوده است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
مصرف بنزین
نظر بینندگان
!
!
!