سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۳:۰۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
مصرف بنزین تهرانی ها افزایش یافت
۱۳:۰۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
اجاره خودرو

مصرف بنزین تهرانی ها افزایش یافت

پرشین خودرو: میانگین روزانه مصرف بنزین کشور هفته گذشته (29 مهر تا 5 آبان) همزمان با شارژ سهمیه بنزین آبان ماه 5.8 درصد افزایش یافت و به 65.5 میلیون لیتر رسید.

به گزارش «پرشین خودرو»، در فاصله روزهای بیست و نهم مهر تا پنجم آبان امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که هفته پیش از آن با 1.9 درصد کاهش به 61.9 میلیون لیتر رسیده بود، با 5.8 درصد افزایش به روزانه 65.5 میلیون لیتر رسید.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به پنجم آبان امسال به 458 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (433 میلیون و 500 هزار لیتر)، 25 میلیون و 200 هزار لیتر معادل 5.8 درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین مصرف بنزین کشور در این روزها مربوط به روز پنج شنبه (4 آبان) با 79 میلیون و 500 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (5 آبان) با 54 میلیون و 700 هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور 7.8 درصد کاهش یافت

طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در روزهای پایانی مهر و ابتدایی آبان ماه کاهش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه 87 میلیون و 700 هزار لیتر به 614 میلیون و 100 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (666 میلیون و 500 هزار لیتر)، 52 میلیون و 400 هزار لیتر، معادل 7.8 درصد کاهش نشان می دهد.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده مربوط به روز شنبه (29 مهر) با 105 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (5 آبان) با 55 میلیون و 100 هزار لیتر اختصاص دارد.

افزایش بیش از 9 میلیون لیتری مصرف بنزین پایتخت در هفته گذشته

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 94 میلیون و 500 هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته با 85 میلیون و 100 هزار لیتر، 9 میلیون و 400 هزار لیتر، معادل 11 درصد افزایش یافته است.

میانگین روزانه مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 13 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است.

مصرف بنزین سوپر کشور 16.5 درصد افزایش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه 3 میلیون و 300 هزار لیتر، به 23 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته گذشته (19 میلیون و 900 هزار لیتر)، 3 میلیون و 300 هزار لیتر معادل 16.5 درصد افزایش یافته است.

کاهش 49 درصدی مصرف نفت سفید کشور

مجموع مصرف نفت سفید کشور بر پایه آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در فاصله روزهای 29 مهر تا پنجم آبان امسال به شدت کاهش یافته است و در مجموع به 116 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که این میزان در مقایسه با مصرف هفته پیش از آن (231 میلیون و 900 هزار لیتر) 115 میلیون و 100 هزار لیتر معادل 49 درصد کاهش یافته است.

هفته گذشته به طور میانگین روزانه 16 میلیون و 600 هزار لیتر نفت سفید در کشور به مصرف رسیده است.

مصرف نفت کوره کشور 20 درصد کاهش یافت

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف نفت کوره کشور نیز در هفته گذشته 357 میلیون و 100 هزار لیتر ثبت شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (447 میلیون و 400 هزار لیتر)، 90 میلیون و 300 هزار لیتر، معادل 20 درصد کاهش یافته است.

بر پایه این آمار، میانگین روزانه مصرف نفت کوره کشور هفته گذشته 51 میلیون لیتر بوده است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
مصرف بنزین
نظر بینندگان
!
!
!