شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۲:۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
بنزین‌های کشور، درحد یورو 2!
۱۲:۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
اجاره خودرو

بنزین‌های کشور، درحد یورو 2!

پرشین خودرو: همه ساله در نیمه دوم سال شاهد افزایش آلودگی هوای کشور در شهرهای صنعتی و به ویژه در تهران هستیم چنانکه برخی مواقع آلودگی هوا از مرز هشدار نیز گذشته و کار به تعطیلی می کشد تا بلکه مرهمی با شد براین درد.

به گزارش «پرشین خودرو»، بگذریم که حتی درچنین شرایطی نیز بعضی از کسانی که مشغول ساخت وساز هستند دست از کارنکشیده و با انجام کارهایی که بر آلودگی هوا می افزاید از قبیل ذوب کردن قیر و... همچنان نفس بریده شهررا مسموم ترمی نمایند.

در ماه گذشته نیز این اتفاق دوباره تکرار شد و کار به تعطیلی تعدادی از کلان شهرها نظیر تهران و اصفهان رسید که خوشبختانه با بارش به موقع باران کمی از آلودگی هواکاسته و شهرنفسی کشید اما پس از گذشت چند روز بازهم هوای تهران در شرایط ناسالم قرارگرفت والبته بار دیگر باران به داد تهران رسید.

یوسف رشیدپور در پاسخ به آریا گفت: سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده بود که هوای تهران مجددا درشرایط پایدار قرار گرفته است و احتمالا مدت آن نیز بیش از 72 ساعت خواهد بود که نتیجه آن افزایش پتانسیل آلودگی هوا درشهرهای بزرگ و صنعتی کشوربخصوص تهران خواهد شد و اینگونه نیز شد به ویژه آنکه تعداد خودروهایی که درتهران تردد می کنند زیاد بوده و درنتیجه سهم انتشار منابع آلاینده در آن زیاداست و به همین علت احتمال بالارفتن آلودگی هوا از حد استاندارد زیاد می باشد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص چگونگی تصمیم گیری برای تعطیلی تهران نیز گفت: تصمیم گیری دراین مورد به عهده کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوا می باشد به این صورت که درچنین مواقعی کمیته تشکیل جلسه داده و چنانکه براساس پیش بینی سازمان هواشناسی و نیزارقامی دریافتی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا به ویژه برای آلاینده ذرات معلق کوچکتراز 2/5 میکرون به این نتیجه برسند که د رحال ورودبه شرایط خطرناک تری نسبت به گذشته هستیم بلافاصله اقدام به گسترش محدودیت ها کرده ، محدوده طرح زوج و فرد و طرح ترافیک را افزایش می دهند و در صورتی که این راهکارها موثرنبودند نسبت به تعطیلی اتخاذ تصمیم می نمایند.

وی با بیان این که بارش تاثیری مقطعی دارد گفت: مناطقی از شهر تهران که پرتردد و دارای ترافیک سنگین می باشد بارش باران تاثیرزیادی نداشته ومیزان آلودگی هوا همچنان از سطح استاندارد بالاتر می رود البته در چنین مواقعی میانگین آلودگی هوای تهران به سطح سالم می رسد اما به محض تمام شدن بارش، مجددا همان میزان پتانسیل برای آلودگی هوای تهران را خواهیم داشت.

رشیدی خاطرنشان ساخت: تعطیلی تنها یک مسکّن ونوعی پیشگیری از وقوع یک فاجعه است بهترین راه حل برای کاهش آلودگی هوا بررسی تجربه کشورهای موفق در عرصه کاهش آلودگی هوامی باشد که شامل راهکارها ی مشخصی است ازجمله:

توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان مهمترین راه حل یعنی اگر بخواهیم به شهروندان توصیه نماییم که از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنند باید سرویس حمل و نقل عمومی داشته باشیم که قابل برنامه ریزی بوده و درشان شهروندان نیز باشد.

وی در ادامه افزود: همچنین افزایش کیفیت سوخت مورد استفاده در کشورباید به حداستاندارد یورو 4ویورو 5 رسیده و همزمان با این مساله استاندارد تولید خودرودرکشور نیزبه یورو 4 و یورو 5 برسد در صورت رعایت این نکات و خروج ماشین های فرسوده می توانیم شاهد کاهش و مهار آلودگی هوا باشیم.

رشیدی تصریح کرد: یورو 4 و یورو 5 استانداردهای بین المللی هستند که میزان آلایندگی رابراساس آن تعیین می نمایند و براساس آن نیز برای خودروها مجوز تولید خودرو را می دهند.

وی در پایان گفت: این استانداردها هر سال سختگیرانه تر می شود در حال حاضراین استاندارد در کشور ما درحد یورو 2 می باشد که برای کاهش میزان آلاینده ها باید به سطح استانداردهای یورو4 و یورو5 برسیم.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
آلودگی
نظر بینندگان
!
!
!