سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۶:۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
مخالفت با افزایش نرخ طرح ترافیک
۱۶:۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸
اجاره خودرو

مخالفت با افزایش نرخ طرح ترافیک

پرشین خودرو: دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به این که افزایش قیمت آرم های طرح ترافیک با توجیه بازدارندگی واقعی نیست، گفت: صدور این آرم ها، هزینه ای ندارد که با تورم اقتصادی قیمت آن بالا و پایین شود.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از جام جم، مجتبی شفیعی با اشاره به افزایش 10 درصدی نرخ آرم های طرح ترافیک سال 92، گفت: در ابتدا باید مشخص شود که آیا شورای شهر تهران می تواند تصمیم گیر نهایی نرخ طرح ترافیک باشد و بر اساس چه اختیاری این نرخ گذاری را انجام می دهد زیرا این نرخ ها از جنس عوارض شهری نیست وبه نظر می رسد باید در این زمینه شورای عالی ترافیک تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اجرای برخی مصوبات شورای شهر تهران قبل از تایید فرمانداری، اظهارداشت: برخی مصوبات در حمل و نقل عمومی مانند افزایش قیمت های سالانه تاکسی، اتوبوس و مترو، تعیین شارژ تاکسی های خصوصی و نرخ مجوزه های طرح ترافیک قبل از تایید فرمانداری اجرا شده است و در این زمینه فرمانداری حتی در مهلت قانونی اعتراض کرده اما جلسه حل اختلاف نیز تشکیل نشده و مصوبه اجرایی شده است.

پولی به صاحبان آرم های طرح ترافیک داده نشده است

شفیعی با بیان این که شورای عالی ترافیک امکان نظارت بر نحوه صدور، و اگذاری و مبالغ دریافت شده جهت آرم های طرح ترافیک از سوی مدیریت شهری را ندارد، افزود: تا آنجا که اطلاع داریم پس از مخالفت های وزارت کشور با افزایش قیمت آرم های طرح ترافیک پولی به دریافت کنندگان آرم ها برگردانده نشده و تنها در سال 86،87 طول دوره را افزایش دادند.

دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به دلایل افزایش قیمت آرم های طرح ترافیک که از سوی رییس شورای شهر تهران بازدارندگی استفاده از آرم ها عنوان شده بود، تصریح كرد: این توجیه بارها در جلسات عالی ترافیک مطرح شده اما افزایش قیمت تاثیری در کاهش استفاده از این آرم ها ندارد زیرا تعداد صدور آرم ها در این سال ها ثابت بوده است. وقتی ما هر سال 90 هزار آرم منتشر می کنیم وتعداد آن هم در این سال ها ثابت بوده نشان می دهد این طرح چه به قیمت 10 میلیون تومان واگذار شود و چه قیمت یک میلیون تومان بر تعداد خودرو های ورودی به محدوده تاثیری نداشته و سبب کاهش آن نمی شود.

وی افزود: زمانی افزایش قیمت ها بر کاهش داوطلبان ورود به طرح تاثیر دارد که تعداد مجوزها به 50 هزار طرح کاهش پیدا می کرد، در حالی که با توجه به ظرفیت سازی حمل و نقل عمومی و توسعه این ناوگان باید تعداد آرم های طرح ترافیک کاهش یابد.

افزایش قیمت آرم های طرح ترافیک توجیهی جز درآمدزایی ندارد

شفیعی با بیان این که افزایش قیمت آرم های طرح ترافیک توجیهی جز درآمد زایی ندارد، افزود: انتشار این آرم ها هزینه ای در پی ندارد که بر اساس تورم اقتصادی نرخ آن بالا و پایین رود.

دبیر شورای عالی ترافیک خاطرنشان کرد: بر اساس قانون درآمدهای ناشی از فروش طرح ترافیک باید صرف ساخت پارکینگ های عمومی شود که دراین سال ها شاهد اتفاق جدیدی در حوز ساخت و ساز پارکینگ های عمومی نبوده ایم و باید مشخص شود هزینه های چند 10میلیاردی که در این مدت از این راه کسب شده صرف چه شده است.

مصوبه خاک گرفته شورای عالی ترافیک

شفیعی با اشاره به مصوبه ای که میزان دریافت هزینه ورود به محدوده طرح ترافیک بر اساس میزان زمان حضور خودرو و طول مسیر طی شده باشد، اظهارداشت: چند سالی است که این مصوبه در شورای عالی ترافیک تمدید می شود اما برای اجرایی شدن آن قدمی برداشته نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای فروش طرح های روزانه نمی تواند در جهت تحقق این مصوبه باشد، عنوان كرد: مصوبه شورای عالی ترافیک عادلانه تر و دقیق تر است اما فروش طرح های روزانه نیز در همین جهت است و به همین دلیل از تعداد آرم های ثابت طرح ترافیک کاسته و به تعداد آرم های روزانه افزوده شد.

دبیر شورای عالی ترافیک در خصوص امکان اجرایی شدن مصوبه شورای عالی ترافیک با وجود تکمیل نشدن سیستم نظارت مکانیزه در محدوده طرح ترافیک وجود دارد یا خیر، اظهارداشت: به گفته مدیران شهرداری 80 درصد خروجی های محدوده طرح ترافیک مجهز به دوربین های کنترلی است و به زودی نیز تمامی خروجی ها مجهز به تجهیزات کنترل مکانیزه می شوند . همچنین از سوی مدیریت شهری اعلام شد که توانایی اجرای این مصوبه را دارند. اگراین مصوبه به سوی عملیاتی شدن برود وضعیت عادلانه تری برقرارمی شود.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
آرم طرح ترافیک
نظر بینندگان
!
!
!