شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۲۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
نرخ بنزین سهمیه‌ای 21درصد فوب+جدول
۱۰:۲۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
اجاره خودرو

نرخ بنزین سهمیه‌ای 21درصد فوب+جدول

پرشین خودرو: درپی افزایش قیمت ارز طی یک سال اخیر، قیمت بنزین سهمیه ای 400 تومانی به 21 درصد قیمت فوب خلیج فارس رسید که گویی فاز اول هدفمندی یارانه ها اصلاً اجرا نشده است.

به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس آنچه در قانون هدفمندسازی یارانه ها آمده است، قرار بود با افزایش قیمت حاملهای انرژی طی ۵ سال، سطح قیمتها به قیمت فوب خلیج فارس برسد.

بر همین اساس بنزین ۱۰۰ تومانی به ۴۰۰ تومان افزایش یافت تا فاصله زیادی که در آذرماه ۸۹ بین قیمت بنزین ۱۰۰ تومانی و قیمت فوب خلیج فارس (۵۸۷ تومان) وجود داشت کمتر شده و قیمت بنزین سهمیه ای به ۶۸ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد.

به گزارش تسنیم، ولی طی یک سال اخیر با افزایش قیمت ارز، قیمت بنزین در فوب خلیج فارس به ۱۸۲۵ تومان افزایش یافت و عملاً فاصله قیمت بنزین سهمیه ای با فوب خلیج فارس به سطح آذرماه ۸۹ برگشت، گویی اصلاً فاز اول هدفمندی اجرا نشده است.

جدول پیوست گویای این تحلیل است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
فوب خلیج فارس
نظر بینندگان
!
!
!