شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۴:۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
جدیدترین قیمت‌ خودرو در بازار+جدول
۱۴:۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
اجاره خودرو

جدیدترین قیمت‌ خودرو در بازار+جدول

پرشین خودرو: قیمت کارخانه و بازار خودروها


قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX سورن

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

    با موتور ای اف ۷ELX سورن

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 بدون مالتی پلکسEF7 سمند

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

توقف فروش

سمند سریر

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX 405

25.000.000

26.500.000

405 GLX / دوگانه سوز

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5

31.700.000

36.000.000

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پارس

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکس

۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول

۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۲

توقف فروش

۲۰۶ . تیپ ۳

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۵

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . تیپ ۶

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

صندوق دار . ۲۰۶ /V20

36.000.000

45.000.000

206 . صندوق دار /V8

توقف فروش

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۶ . صندوق دار /V1

37.500.000

43.500.000

206 صندوق دار  . گازسوز /V2

43.000.000

51.000.000

206 صندوق دار  . اتوماتیک /V9

توقف فروش

V4 . 206 / پایه گاز سوز

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

( TU5 ) 1.6 رانا

( EF7 ) 1.7 رانا

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فوتون وانت دیزلی

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 تندر ۹۰ E1

   تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

  تندر ۹۰ E2

  تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز

توقف فروش

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار

۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید گازسوز

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴۱ LE.پراید

۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۴۱ SL.پراید

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰

۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

توقف فروش

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۲۰۱۱ جدید C5

210.000.000

مورانو ۲۰۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارس خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

  HIGH نیسان قشقایی

     MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

36.000.000

38.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

42.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

32.500.000

32.500.000

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

83.000.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

 

 

 

 

 

 کرمان خودرو

 

 

 

 

 

 

۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای ورنا معمولی

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

17.200.000

لوبو

۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

 اتوماتیک /B50

 FAW ون دوگانه سوز

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۲٫۵ تن

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

FVR کامیون ۱۸ تن

 BMC کشنده جفت محور

  BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

 

 

 مدیران خودرو

 

 

 

 

 

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

40.000.000

45.000.000

 MVM 530

38.000.000

46.000.000

MVM 315

26.000.000

چری ویانا

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

 راین

 

 

 

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

 

آسان موتور

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰

 

 

 

 

 هیوندایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.000.000

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱  / صفر

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹

۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

i20 هیوندای

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

    فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان

۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان

۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

  فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

ایرتویا

VXR.V8 لندکروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 تویوتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260.000.000

GXR.V6 لندکروز

۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روفور

راو . سفارشی

۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین کوتاه

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲

۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

GLXکمری فول ۲۰۱۲

۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

یاریس صندوق دار

۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

XLI کرولا

ون پریوی

۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰

ون هایس

اطلس خودرو

۲۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 تیپ ۸ / V8 موهاوی

 

 

 

 

 کیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000.000

 V6 موهاوی

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰

۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰

۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

کارنز

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳

۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۲۰۰۰ سی سی/  ۲۰۱۳

پرشیا خودرو

۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۳

 

 

 

 

 

 

 بی.ام.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550.000.000

750 LI

280.000.000

320. Cabriolet

420.000.000

630. Cabriolet

640 . Coupe

210.000.000

320

330.000.000

335. Cabriolet

490.000.000

Z4 23I

500.000.000

Z4 30I

550.000.000

Z4 35I

890.000.000

M6 AC SCHNITZER

300.000.000

X1

370.000.000

X3

550.000.000

X6 / 5 litere

X6 / 5 litere.Human

470.000.000

X6 / 3.5 litere

ستاره ایران

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 بنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320.000.000

بنز سی ۳۰۰

۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

310.000.000

ای ۲۰۰

 

۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۰۰

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

E350. Cabriolet

435.000.000

E350. Coupe Series

540.000.000

اس ۳۵۰

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۵۰

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG . ۳۵۰

۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

SLK350

830.000.000

اس ال ۵۰۰

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

معین موتور

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

 

 

 

 

 پورشه

 

 

 

 

 

350.000.000

Boxster S

650.000.000

911

770.000.000

911 New

550.000.000

Cayenne

900.000.000

Cayenne Turbo S

660.000.000

Cayenne S

1.020.000.000

پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا فور اس

۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا . ۶ سیلندر

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

 

 

 

 

 

 لکسوس

 

 

 

 

 

 

 

279.900.000

370.000.000

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم

۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

جی اس ۴۶۰

SC 430 COUPE

220.000.000

CT200H / HYBRiD

550.000.000

ال اس ۴۶۰ – لانگ

۴۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک

مدیا موتور

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

 ام.جی

97.500.000

ام جی ۶ / فول مگنت

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

رامک خودرو

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

 

 

 سانگ یانگ

 

 

ون رودیوس

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایرون

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون

۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

لتیتود فول آپشن

 

 

 

 

 

 

 

 رنو

 

 

Privilege لتیتود

۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسکالا

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 کولیوس/ اتاق جدید

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 فلوئنس

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E4 فلوئنس

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲۰۱۳ . EC7

 

 جیلی

 

56.000.000

71.000.000

 هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV

 SC7

آلفا موتور

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

 

 

 آلفا رومئو

 

133.000.000

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته

 

 

 مازراتی

 

 

800.000.000

مازراتی . کواتروپورته

۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو

۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک

 

 

 سایر شرکت ها

 

45.000.000

پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی

اسمارت فورتو

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 ASX میتسوبیشی

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن / پیکاپ

 

 

منبع: سایپا نیوز

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
قیمت جدید
نظر بینندگان
!
!
!