شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۲:۰۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸
محدودیت‌های تردد در نوروز اعلام شد
۱۲:۰۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸
اجاره خودرو

محدودیت‌های تردد در نوروز اعلام شد

پرشین خودرو: محدودیت‌های تردد در نوروز از سوی مرکز مدیریت راه های کشور اعلام شد.

به گزارش «پرشین خودرو»، مرکز مدیریت راه های کشور محدودیت های ترافیکی نوروز را اعلام کرد.

وضعیت عبور و مرور انواع موتور سیكلت

1- تردد موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراهها و جاده های اصلی برون شهری كشور ممنوع است.

2- در تمامی محورهای برون شهری كه در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیكی برای انواع تریلر و كامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر و كامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این دسته از وسایل نقلیه فقط در راههائی اعمال می گردد كه مقررات یكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

ب- عملیات اجرائی:

1- محور كرج - چالوس:

1-1- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای چهار، 9، 13، 14 و 16 فروردین ماه 1392 از مرزن آباد به سوی كرج به صورت یك طرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12:00 الی 01:00 بامداد روزهای بعد، از كرج به سوی مرزن آباد ممنوع می باشد.

1-2- تردد انواع كامیون و كامیونت كماكان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع می باشد.

2-محور هراز:

2-1- تردد انواع تریلر در محور هراز كماكان ممنوع می باشد.

2-2- تردد انواع كامیون و كامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 24اسفندماه جاری تا ساعت 01:00 بامداد روز دوشنبه مورخ پنجم فروردین ماه 1392 و از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ هشتم فروردین ماه 92 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16 فروردین ماه 92 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع می باشد.

2-3- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 الی ساعت 24:00 روزهای 4و9و 13و14و16/1/1392 از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای فوق از آب اسك تا رودهن به صورت یكطرفه خواهد بود.

3- محور فیروزكوه :

1-3- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 24/12/91 الی ساعت 24:00 روز دو شنبه مورخ 5/1/1392 و نیز از ساعت 08:00 روز پنج شنبه 8/1/1392 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16/1/1392 از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع می باشد .

4- محور قدیم قزوین – رشت:

4-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز یكشنبه مورخ 27/12/91 الی ساعت 01:00 بامداد روز دوشنبه مورخ 5/1/1392 و همچنین از ساعت 12:00 روز چهار شنبه 7/1/1392 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16/1/1392 از قزوین به رشت و بالعكس ممنوع می باشد .

5- محور قدیم ساوه – همدان:

1-5- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز یكشنبه مورخ 27/12/91 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 2/1/1392 و نیز از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 7/1/1392 الی ساعت 2400 روز جمعه مورخ 16/1/1392 از ساوه تا سه راهی روعان و بالعكس ممنوع می باشد.

6- محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل – سراب و خلخال به اسالم و اردبیل – سرچم و بالعكس :

6-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 12و 13/1/92 الی ساعت 24:00 همانروزها در محورهای فوق ممنوع می باشد.

7-محورهای مشهد – قوچان ،‌مشهد – نیشابور و سبزوار و بالعكس:

7-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 0700روزهای 27و 28و 29و 30 /12/1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

8-محور چمن بید – بجنورد – شیروان و بالعكس:

8-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 روزهای 27و 28و 29و 30 /12/1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

9-محور گلوگاه – گرگان-جنگل گلستان – چمن بید و بالعكس:

9-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 27و 28و 29و 30 /12/1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

10-محور های بانه – سقز-سنندج و مریوان – سنندج:

10-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 27و 28و 29و 30 /12/1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

11-محورهای اصلی استان بوشهر:

11-1- تردد انواع كامیونهای كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز 27/12/1391 تا ساعت 24:00 روز 5/1/1392 و همچنین از ساعت 07:00 روز 12/1/1392 تا ساعت 24:00 مورخ 14/1/1392 در محورهای اصلی استان ممنوع می باشد.

12-محورهای اصلی استان اصفهان:

12-1- تردد انواع كامیونهای كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز 27/12/1391 تا ساعت 24:00 روز 5/1/1392 و همچنین از ساعت 07:00 روز 12/1/1392 تا ساعت 24:00 مورخ 14/1/1392 در محورهای اصلی استان ممنوع می باشد.

13-محورهای گچساران – بهبهان ، گچساران – نورآباد و یاسوج – بابا میدان و بالعكس:

13-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 27و 28و 29و 30 /12/1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و13و14/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

14-محورهای سلفچگان- قم ، كاشان – قم قدیم و تهران – قم قدیم :

14-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 4و5/1/1392 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روز 13/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروز ممنوع می باشد.

15-محور بندرعباس- سیرجان و بالعكس:

15-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 27 و 28و 29و 30 /12/1391 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و13و16/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

16-محور سیرجان – بافت:

16-1- تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روزهای 12و 13/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است .

17-محور ایذه – شهركرد و بالعكس:‌

تردد انواع كامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روزهای 27و 28و 29و 30/12/1391 تا ساعت 24:00 همانروزها و از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16/1/1392 الی ساعت 24:00 همانروزها ممنوع می باشد.

18-محدودیت های جابجائی محمولات ترافیكی:

18-1- جابجایی محمولات ترافیكی در تمامی راههای اصلی برون شهری كشور از تاریخ 27/12/1391 تا پایان روز 5/1/1392 وهمچنین از تاریخ 12/1/1392 تا پایان روز جمعه مورخ 16/1/1392 ممنوع می باشد ، شایان ذكر است برای روزهای 6و7و8و9و10و11/1/92 صرفاً برای محمولات ترافیكی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله ، مجوز صادر می شود.

19-در محورهایی كه ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باربری صورت میگیرد ، با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان در صورتی كه معاذیر فنی و ترافیكی در یك محور یا محورهائی وجود نداشته باشد ،‌اجازه رفت و آمد وسایل نقلیه مذكور از ساعت 23:00 الی ساعت 07:00 روز بعد در محور های مورد نظر داده خواهد شد.

20-ورود خودروهای خارجی ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل كشور از مورخ 28/12/1391 تا پایان روز 5/1/1392 و نیز از مورخ 11/1/1392 تا پایان روز 16/1/1392 ممنوع می باشد.مضافاً به اینكه خودروهای مذكور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1392 صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذكور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- كلیات (درصفحه یك) و ردیف 19 بالا مستثنی می باشند.

21- در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان ها به منظور كنترل و تنظیم عبور و مرور ، روسای قرارگاه های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه راهور ناجا به صورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ می کنند.

22-در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای مواصلاتی بین استانی ، رئیس قرار گاه پلیس راه استان با روسای قرارگاه های پلیس راه استان های همجوار و ادارات كل راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه های استان های مربوطه هماهنگی لازم به عمل آورده و پس از كسب مجوز از پلیس راه راهور ناجا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت مورد نیاز اقدام لازم به عمل می آورد.

23-در صورت اتخاذ تصمیمات اجرائی برابر مفاد بندهای 20و21 فوق ، مراتب توسط پلیس راه راهور ناجا همزمان به مركز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اطلاع داده شود.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
نوروز
نظر بینندگان
!
!
!