دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
پرشین خودرو
اهمیت حضور خودروسازان در اتاق بازرگانی
۱۰:۵۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳
مهندس پوستین دوز اظهار داشت:

اهمیت حضور خودروسازان در اتاق بازرگانی

پرشین خودرو: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت: اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران، نقش تسهیل‌ گری در انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی دارد.

به گزارش «پرشین خودرو»، نعمت الله پوستین دوز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همایش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت: در این دوره از انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن‏، اهمیت حضور صنعت خودرو بارز تر از همیشه احساس می شود و امید است نمایندگان شایسته این بخش که از مدیران، زحمت کشان و پرورش یافتگان لایه های کارشناسی و زنجیره ارزش هستند بتوانند در سطوح بالای اندیشه ورزی و تصمیم گیری حضور موثری پیدا کنند.

وی با بیان این مطلب که نگاه به صنعت کشور باید به همراه زنجیره ارزش باشد، افزود: زنجیره ارزش در صنعت خودرو زنجیره ای استراتژیک و حساس است که بسیاری از مشاغل را در خود جای می دهد به همین منظور در هفتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن سعی کرده ایم تا با اتحاد و منسجم تر از گذشته حضور پیدا کنیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه صنعت خودرو را موجب ارتباط صنایع مختلف با یکدیگر دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تشکلی به اندازه صنعت خودرو که بتواند در اقتصاد، بازرگانی، فضای فیزیکی و جغرافیایی کشور حضور داشته باشد کمتر مشاهده می شود و مجموعه عواملی که در تولید یک خودرو نقش دارد برای ما بسیارحیاتی است.

نظر بینندگان
!
!
!