جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
حلقه مفقوده توسعه حمل و نقل در ایران
۱۰:۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
اجاره خودرو

حلقه مفقوده توسعه حمل و نقل در ایران

پرشین خودرو: وزیر راه و شهرسازی توسعه حمل و نقل را نیازمند سرمایه گذاری گسترده و تبعیت از ساز و كار بازار دانست و تاكید كرد كه از موقعیت های راهبردی كشور باید حداكثر استفاده را كرد.

به گزارش «پرشین خودرو»، عباس آخوندی با اشاره به عبور كریدورهای شمال - جنوب و غرب - شرق از داخل ایران، اظهار داشت: باید از این موقعیت راهبردی حداكثر استفاده را ببریم چرا كه در این زمینه امكانات بسیار خوبی داریم و میلیاردها تومان سرمایه گذاری شده است.

وی با اشاره به این كه مجموعه بنادر ایران حدود ۱۸۶ میلیون تن امكان تخلیه و بارگیری دارند، تصریح كرد: در جنوب از بندرعباس تا آلماتی و در شمال نیز از قزوین به رشت، بندر آستارا و سپس سرزمین های شمالی هم از راه ریلی و هم جاده ای می توان متصل شد، بنابراین دو كریدور خوب شمال -جنوب و همین طور شرق - غرب را داریم.

وزیر راه و شهرسازی كسب و كار نامناسب حمل و نقل را از مشكلات این بخش برشمرد و گفت: باید كمك كنیم بنگاه های بزرگی با ظرفیت حمل و نقل تركیبی یعنی بهره گیری از وسایل متنوع از جمله كشتی، قطار و كامیون تشكیل شود كه بار را از جنوب به شمال یا شرق به غرب حمل كند.

وی ظرفیت ترانزیتی بار كشور را ۱۵۰ میلیون تن اعلام كرد و افزود: باید بررسی كرد چه مشكلی وجود دارد كه از این ظرفیت استفاده نمی شود و آمار ما در این زمینه خوب نیست.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این كه هم اكنون سهم حمل و نقل در بورس در حد صفر است، تشكیل بنگاه های بزرگ مقیاس با امكان عرضه در بورس را از برنامه های خود بیان كرد.

آخوندی تسهیل مقررات و قوانین، كمك های مالیاتی و اداری،‌ دادن امتیازات، حل موانع در گمرك و بنادر و مانند آن را از دیگر برنامه های خود بیان كردو گفت : با كمك انجمن های حرفه ای حمل و نقل تلاش می كنیم راه هایی را برای افزایش ظرفیت پیدا كنیم.

وی درباره طرح های باقی مانده وزارت راه و شهرسازی گفت: حجم تعهدات انجام شده در بخش عمومی با درآمدهای دولت سازگاری چندانی نداردف به گونه ای كه هم اكنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به پیمانكاران بدهی داریم و با خوشبینی هم فكر نمی كنیم بیش از این رقم تخصیص بگیریم.

آخوندی با بیان این كه حجم تعهدات وزارت راه و شهرسازی در زمینه حمل و نقل بسیار زیاد است، افزود: كمترین رقم گزارش شده در این زمینه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به آزاد راه تهران - شمال اشاره كرد و گفت: این آزاد راه دارای دو بحث فنی و حقوقی و نیز نظام تامین مالی است.

وی افزود: این طرح مشكل جدی در ساختار حقوقی دارد و از روز نخست كج متولد شده است و این داستان ادامه دارد.

آخوندی با بیان این كه قرار است روز جمعه از این طرح بازدید كنم تصریح كرد: در پی بازبینی ساختار حقوقی و تحقق منافع ملی هستیم.

وی گفت: اگر چه این طرح از پیچیدگی های فنی مانند داشتن ۷۷ كیلومتر تونل و پل های عظیم برخوردار است اما بخش فنی كمتر از بخش مالی و حقوقی اهمیت دارد از این رو امیدوارم با انجام بررسی های لازم در یك ماه آینده تصویر روشن تری از این طرح به مردم ارائه كنم.

وزیر راه و شهرسازی دو برابر شدن ظرفیت حمل و نقل هوایی و سه و نیم برابر شدن ظرفیت حمل و نقل ریلی را از دیگر برنامه های خود بیان كرد و افزود : در هر دو مورد به جای پیشرفت، عقب رفت داشتم.

وی افزود: ۱۸ خط هوایی داریم كه ظاهرا همه خصوصی هستند اما قیمت گذاری سختی وجود داد كه از رویه دولتی هم سخت تر است به همین علت این شركت ها دچار مشكل هستند و كار خود را توسعه نمی دهند.

آخوندی سپس ادامه داد: كاهش ظرفیت هوایی تنها به تحریم برنمی گردد بلكه بخش عمده آن به سیاست گذاری ها ارتباط دارد.

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی افزود: البته خوشبختانه حمل و نقل هوایی اثر مستقیم روی زندگی مردم ندارد و ۳ درصد مسافران را شامل می شود كه از این تعداد هم ۴۰ درصد كارمندان دولت هستند.

وی گفت: براساس قانون برنامه امسال باید صنعت هوایی ایران آزاد و رقابتی و بر اساس انتخاب مشتری باشد اما این اتفاق نیفتاده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره حمل و نقل ریلی هم گفت: قرار بود ۳۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل و نقل شود اما هم اكنون كمتر از ۱۰ میلیون تن است و هم چنین قرار بود سهم حمل و نقل مسافران از طریق ریلی ۱۸ درصد باشد در حالی كه هم اكنون ۵ درصد است.

وی افزود:‌ رفع این مشكلات و اجرای برنامه ها نیاز به سرمایه گذاری های گسترده و تبعیت از ساز و كار بازار دارد و ورود به قیمت گذاری های سفت و سخت به معنی حذف توسعه است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
حمل و نقلتوسعه
نظر بینندگان
!
!
!