شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۳:۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
کاهش تولید در ایران خودرو خراسان
۱۳:۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
اجاره خودرو

کاهش تولید در ایران خودرو خراسان

پرشین خودرو: شرکت ایران خودرو خراسان از ابتدای امسال تا دهم آبان ماه جاری موفق به تولید 32 هزار و 955 د ستگاه خودرو شد که بیشتر پارس سال و پارس دوگانه سوز بوده است.

به گزارش «پرشین خودرو»، محمد مهدی سیادت، مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان با بیان این مطلب اظهار کرد: تلاش برای افزایش تولید با توجه به بهینه سازی زنجیره تامین و لجستیک در این شرکت نتایج خوبی در پی داشته و با وجود مشکلات ناشی از تحریم، شرکت کوشش همه جانبه ای را برای تولید بیشتر خودرو به کار گرفته است.

وی ادامه داد: اگر چه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تولید در این شرکت کاهش یافته اما با در نظر گرفتن همه مشکلات که گریبانگیر صنعت خودرو شده، رقم تولید بیش از 32 هزار خودرو امیدبخش است.

وی افزود: تولید خودروی 405 نیز پس از خودروی پارس دراولویت فعالیت های تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان قرار دارد.

سیادت تصریح کرد: افزایش کیفیت یکی از هدف های راهبردی شرکت ایران خودرو خراسان است و به همین دلیل خودروهای تولید شده در این شرکت در بازارهای داخلی و خارجی از محبوبیت وی‍ژه ای برخوردار است.

گفتنی است، ایران خودرو خراسان فعالیت خودر را از سال 1384 آغاز و تا كنون 656هزار دستگاه انواع خودرو تولید كرده است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!