دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۰۹:۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
روغن موتور ۷۷ درصد گران شد
۰۹:۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
اجاره خودرو

روغن موتور ۷۷ درصد گران شد

پرشین خودرو: قیمت لوبکات تحویلی به چهار شرکت اصلی تولیدکننده روغن موتور در سال ۹۱ حدود ۷۷ درصد گران شد که دلیل اصلی افزایش قیمت تغییر محاسبه قیمت این فرآورده با لحاظ ارز مبادله ای به جای ارز مرجع بود.

به گزارش «پرشین خودرو»، اداره نظارت بر محصولات نفتی و سوختی سازمان حمایت در گزارش از بررسی وضعیت روغن موتور در سال 1391 اعلام کرد: بخش قابل توجهی از نیاز کشور(حدود85 درصد) به انواع روغن موتور توسط چهار شرکت معظم روغن سازی کشور، نفت بهران، سپاهان، ایرانول و پارس تامین می شود و مابقی نیاز(حدود15 درصد) از طریق تولیدات شرکتهای بلندینگ(اضافه نمودن موادافزودنی به روغن پایه) ، تصفیه دوم و مقدار اندکی واردات صورت می پذیرد. طی سال 1391 در مجموع بالغ بر 358 میلیون لیتر روغن موتور توسط چهار شرکت اصلی یادشده تولید شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (1390) که معادل 392 میلیون لیتر بوده حدود 9 درصد کاهش نشان می دهد.

سهم شرکتهای بهران،سپاهان،ایرانول وپارس از میزان کل تولید سالیانه در سال 91 به ترتیب 48، 19، 16، 17 درصد می باشد، میزان توزیع روغن‎موتور در سال 1391 معادل 344 میلیون لیتر بوده که در مقایسه با سال قبل از آن (378 میلیون لیتر) حدود9درصد کاهش نشان می‎دهد.

سهم شرکت‎های نفت بهران، سپاهان، ایرانول، پارس از کل توزیع (فروش) به ترتیب 49 درصد، 16 درصد، 17 درصد، 18 درصد می باشد.

درسال 1391، در مجموع حدود1463 میلیون لیتر لوبکات توسط شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران به شرکتهای بهران، سپاهان، ایرانول و پارس تحویل شده که این میزان نسبت به مقدار تحویلی مشابه درسال 1390 که به میزان 1585 میلیون لیتر بوده حدود 8 درصد کاهش نشان می‎دهد.

درسال 1391، در مجموع حدود 452 میلیون لیتر شامل انواع روغن موتور و پایه توسط شرکتهای نفت سپاهان، ایرانول و بهران به خارج از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال (1390) که حدود 329 میلیون لیتر بوده، 37 درصد افزایش نشان می دهد.

درسال91 ،نسبت سهم صادرات روغن موتور(24 میلیون لیتر)به کل تولیدداخلی روغن موتور (366 میلیون لیتر)حدود7 درصد می باشد،ونیز نسبت سهم صادرات روغن پایه به کل صادرات روغن موتور وپایه مربوط به چهار شرکت نفت سپاهان ،ایرانول ،پارس و بهران حدود 95 درصد بوده است که بیشترین سهم مربوط به شرکتهای نفت سپاهان وایرانول به ترتیب با59 و30 درصد وکمترین آن مربوط به شرکتهای نفت پارس با 5 درصد که فقط مربوط به روغن پایه بوده ونیز شرکت نفت بهران کمتر از 1 درصدبوده است.

براساس آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات انواع روغن موتور طی سالهای 90 و 91 به ترتیب معادل 7695786 و 3451449 کیلوگرم می‎باشد که این نشان از کاهش 55 درصدی واردات در سال 91 می باشد، عمده واردات نیز از کشورهای امارات متحده عربی، فرانسه، چین، آلمان بوده است.

قیمت لوبکات تحویلی به چهار شرکت اصلی تولیدکننده روغن موتور در فروردین ماه سال 91، 9820ریال به ازای هر کیلوگرم بوده که در پایان سال به 17386 ریال رسید که افزایشی حدود 77 درصد رانشان می دهد.

دلیل اصلی افزایش قیمت لوبکات تغییرمحاسبه قیمت این فرآورده توسط شرکت ملی پالا یش وپخش فرآوردهای نفتی ایران (لحاظ ارزمبادله ای بجای ارزمرجع) بوده است.

باتوجه به پتانسیل موجوددرکشورجهت اصلاح الگوی مصرف وهمچنین به منظور توسعه صادرات محصولات نهایی روغن موتور به جای محصول پایه (روغن پایه) به دلیل ارزش افزوده بالاتر ،ضرورت ارتقای سطح کیفی محصولات روغن موتور تولید داخل (چهارشرکت اصلی تولیدکننده روغن موتور، واحدهای بلندینگ وتصفیه مجدد)وجوددارد، لذا به منظور مقابله با چالشهای فوق لازم است شرکتهای مربوطه درفکر طرحهای توسعه برای استفاده ازروش های نوین برای تولید انواع روانکار خودرویی باشند تاازاین طریق زمینه توسعه وتثبیت موقعیت تجاری منطقه ای و جهانی راشاهد باشیم.

برچسب ها:
روغن موتور
نظر بینندگان
!
!
!