جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۰۹:۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
همایش خودرو ایران، دیپلماسی صنعتی
۰۹:۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
اجاره خودرو

همایش خودرو ایران، دیپلماسی صنعتی

پرشین خودرو: معاون طرح و برنامه گروه خودروسازی سایپا در خصوص همایش بین المللی خودرو ایران در آذر ماه گفت: برگزاری این همایش نوعی دیپلماسی اقتصادی – صنعتی است که برای اولین بار و با درایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.

به گزارش «پرشین خودرو»، داریوش گل محمدی افزود: در هفته های اخیر و همزمان با دیپلماسی فعال سیاسی مجریان همایش بین المللی صنعت خودرو ایران با ارسال نامه هایی برای خودروسازان برتر جهانی جهت حضور در کنفرانس بین المللی تهران و به تبع آن حضور در عرصه خودرو ایران نوعی دیپلماسی صنعتی و اقتصادی را از خود به منصه ظهور رساندند.

معاون طرح و برنامه گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: بازار خودرو ایران برای خودروسازان خارجی بسیار با اهمیت است و برگزاری این همایش موجب خواهد شد تا خودروسازان مطرح جهان بیشتر با توانمندیها و پتانسیل های صنعت خودرو ایران آشنا شوند که در نهایت منجر به همکاری های نزدیکتر خواهد شد.

وی در پایان گفت: بازار خودرو ایران بستر مناسبی برای همکاری و سرمایه گزاری خودروسازان خارجی است و مطمئناً خودروسازان بزرگ نیز این موضوع را درک کرده اند و مایلند با حضور در ایران از رقبای خویش عقب نمانند.

نظر بینندگان
!
!
!