چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
خودروسازان یکسال عقب تر از تورم جاری
۱۱:۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
اجاره خودرو
كارشناس خودرو:

خودروسازان یکسال عقب تر از تورم جاری

پرشین خودرو: داوود میرخانی رشتی، یك كارشناس خودرو در مورد اشكالات وارده بر فرمول و قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه قیمت پایه هنوز اصلاح نشده است و كماكان 14 درصد زیر قیمت مورد توافق خودروسازان با سازمان حمایت در بهمن 90 است.

به گزارش «پرشین خودرو»، وی افزود: همین موضوع باعث زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در دو سال گذشته شده است.

میرخانی ادامه داد: نرخ تورم بخشی خودروها 34 درصد است ولی در شاخصهای جدید قیمت خودروها حداقل 5 تا 6 درصد تعیین شده همچنین شاخص افزایش كیفیت مثبت بوده كه شورای رقابت مخالفت كرده و بر این اساس شاخص كیفیت خودروها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

این كارشناس خودرو ادامه داد: شاخص جدیدی به عنوان بهره وری به فرمول اضافه شده و به استناد مصوبه برنامه پنجم توسعه كه افزایش بهره وری دو درصدی اقتصاد را هدف قرارداده، دو درصد منفی به قیمت ها داده اند بدون آنكه ثابت شود كل بخش صنعت-كشاورزی و خدمات دو درصد بهره وری داشته اند و فقط صنعت خودرو نتوانسته به دو درصد دست پیدا كند؟

وی با بیان اینكه فرمول اعلام شده تورم سال پیش را منظور می كند به ایلنا گفت: یعنی ما باید محصولات خود را با قیمت های سال پیش عرضه كنیم و تورم امسال، كه حداقل 25 درصد خواهد بود در قیمت های جاری لحاظ نشده اند. به عبارت دیگر هر ساله، ما یكسال از تورم جاری عقب تریم.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!