جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
خودروسازان یکسال عقب تر از تورم جاری
۱۱:۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
اجاره خودرو
كارشناس خودرو:

خودروسازان یکسال عقب تر از تورم جاری

پرشین خودرو: داوود میرخانی رشتی، یك كارشناس خودرو در مورد اشكالات وارده بر فرمول و قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت اظهار داشت: متاسفانه قیمت پایه هنوز اصلاح نشده است و كماكان 14 درصد زیر قیمت مورد توافق خودروسازان با سازمان حمایت در بهمن 90 است.

به گزارش «پرشین خودرو»، وی افزود: همین موضوع باعث زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در دو سال گذشته شده است.

میرخانی ادامه داد: نرخ تورم بخشی خودروها 34 درصد است ولی در شاخصهای جدید قیمت خودروها حداقل 5 تا 6 درصد تعیین شده همچنین شاخص افزایش كیفیت مثبت بوده كه شورای رقابت مخالفت كرده و بر این اساس شاخص كیفیت خودروها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

این كارشناس خودرو ادامه داد: شاخص جدیدی به عنوان بهره وری به فرمول اضافه شده و به استناد مصوبه برنامه پنجم توسعه كه افزایش بهره وری دو درصدی اقتصاد را هدف قرارداده، دو درصد منفی به قیمت ها داده اند بدون آنكه ثابت شود كل بخش صنعت-كشاورزی و خدمات دو درصد بهره وری داشته اند و فقط صنعت خودرو نتوانسته به دو درصد دست پیدا كند؟

وی با بیان اینكه فرمول اعلام شده تورم سال پیش را منظور می كند به ایلنا گفت: یعنی ما باید محصولات خود را با قیمت های سال پیش عرضه كنیم و تورم امسال، كه حداقل 25 درصد خواهد بود در قیمت های جاری لحاظ نشده اند. به عبارت دیگر هر ساله، ما یكسال از تورم جاری عقب تریم.

نظر بینندگان
!
!
!