جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۴:۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۴:۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
اجاره خودرو

مراسم اختتامیه جشنواره فیلم پروین اعتصامی+ عکس

پرشین خودرو: مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی شب گذشته با حضور هنرمندان برگزار شد.

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

نیکی کریمی و فرزاد حسنی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

پریوش نظریه

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

نرگس آبیار

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

 مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

نظر بینندگان
!
!
!