جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۴:۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
فرهنگیان خودرو لیزینگی می گیرند
۱۴:۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
اجاره خودرو

فرهنگیان خودرو لیزینگی می گیرند

پرشین خودرو: شهاب الدین غندالی، با اشاره به اینکه سهم دولت یکی از مهم ترین جذابیت ها و مزایای موسسه است که با هدف افزایش قدرت مالی اعضای آن در دوران بازنشستگی و یا خروج از صندوق، به اعضا پرداخت می شود، اظهارکرد: این تعهد از طریق یک سند رسمی و بالادستی، یعنی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تبصره 63) و در اساسنامه موسسه نیز آمده (بند 1 ماده 5) و در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است.

به گزارش «پرشین خودرو»، مدیرعامل موسه صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: در برنامه دوم توسعه پس از الزام دولت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و واریز سهم عضو تا سقف 5 درصد حقوق و مزایای وی، به طور مشخص ذکر شده است: «دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق (سهم واریزی اعضا) را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق واریز نماید.»

وی تاکید کرد: در برنامه سوم توسعه نیز به صراحت آمده است که «دولت موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان، به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.»

غندالی افزود: حتی فراتر از این، در برنامه سوم به موضوع تسویه بدهی دولت با موسسه نیز تاکید شده و آمده است: «دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را در لوایح بودجه های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.» در برنامه چهارم توسعه نیز مفاد مربوط به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که در برنامه های دوم و سوم آمده بود، برای دوره برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است.

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مدیران وقت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه که در تاریخ 15 دی ماه 1389 به تصویب رسید، نتوانستند موضوع صندوق را در این برنامه بگنجانند، گفت: با این حال هیچ خدشه ای برادامه فعالیت موسسه وتداوم واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان وارد نشد و سهم واریزی همچنان پرداخت شده است. دلیل اصلی چنین موضوعی، استناد به تبصره 63 برنامه دوم توسعه بود که در آن بر همه ساله بودن و معادل مبلغ سهم واریزی اعضا اشاره شده است.

غندالی همچنین اظهار داشت: از سال 1390 به بعد، هر ساله موضوع سهم واریزی دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در قانون بودجه کل کشور و یا در ردیف های بودجه وزارت آموزش و پرورش آمده و در نهایت نیز پرداخت شده است. به طور نمونه در قانون بودجه سال 1392 آمده است که «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1392 اموال غیر منقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان است) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه دار کل کشور واریز شود تا به منظور بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد.»

به گفته مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، در قانون بودجه سال 1393 (ردیف 16 جدول 18 پیوست این قانون) کل کشور نیز مقرر شده تا سقف مبلغ شش هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی نفت از محل اجرای اصل 44 و … پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید. سهم موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، مبلغ 3052 میلیارد ریال بوده است. البته سهم واریزی دولت معمولا با تاخیر انجام شده و به همین دلیل در حال حاضر دولت به موسسه بدهکار است.

توزیع 50 هزار خودروی لیزینگی ویژه فرهنگیان

به گزارش ایسنا، غندالی تصریح کرد: این در حالی است که تعهد موسسه نسبت به دریافت سهم واریزی دولت، منظور نمودن در حساب اعضا و پرداخت آن به بازنشستگان و فرهنگیان خارج شده از موسسه، یکی از حوزه های افزایش اعتماد و اطمینان فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و این مساله در افزایش مداوم اعضای موسسه نمایان است. به رغم کاهش محسوس استخدام معلمان جدید در آموزش و پرورش به ویژه در یک سال اخیر، افزایش اعضای موسسه از 750 هزار نفر به بیش از 815 هزار نفر رکوردی چشمگیر محسوب می شود که تقریبا در تاریخ فعالیت موسسه نادر بوده است.

به گفته غندالی، در کنار این، افزایش مزایا و خدمات رفاهی، مشوق و جذابیت مطلوبی از نظر فرهنگیان است. تغییر رویکرد موسسه به سمت یک بنگاه اقتصادی و رفاهی باعث شده تا مزایای عضویت در موسسه بیش از پیش گسترده تر و به تبع آن ملموس تر شود. در حالی که طی دو دهه فعالیت موسسه تعداد معدودی از فرهنگیان موفق به دریافت خودرو لیزینگی شده بودند، فقط طی سال مالی 91-92 و 92-93 به ترتیب 14476 و 22505 خودور لیزینگی بین فرهنگیان عضو موسسه توزیع شد که با مجموع توزیع خودرو در 10 سال قبل از آن برابری می کند. همچنین برای سال 93-94 حدود 50 هزار خودرو پیش بینی شده است.

وی همچنین گفت: عمده گسترش فعالیت های شرکت بیمه معلم و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه آموزش و پرورش طی یک سال اخیر و به دنبال آشتی این شرکت با خانواده بزرگ فرهنگیان کشور اتفاق افتاده است. این در حالی است که این شرکت ها سال هاست جزو مجموعه صندوق بوده اند اما پیش تر اعتقاد به همکاری و هم افزایی مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و جامعه آموزش و پرورش کمرنگ بوده است. البته میزان بازدهی موسسه نیز همیشه یکی از جذابیت های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اما عبور سود موسسه از مرز 10 هزار میلیارد ریال طی سال مالی گذشته، غیر قابل چشم پوشی است.

غندالی همچنین اظهار کرد: شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و رفاهی موسسه و ایجاد اتاق شیشه‌ای به طور بی‌سابقه‌ای این امکان را در اختیار فرهنگیان عضو موسسه قرار داده تا بتوانند به صورت دائمی بر فعالیت های این نهاد نظارت داشته باشند که این روند زمینه ساز اهتمام جدی مدیران مجموعه در رفع نقایص و ناکارآمدی های گذشته و همچنین افزایش کارآیی و سودآوری صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود. لازم به ذکر است برخی از انتقاداتی که نسبت به نحوه جذب اعضای جدید، عدم طرح موضوع سهم واریزی دولت در برنامه پنجم توسعه و در نهایت نحوه عملکرد موسسه مطرح شده، از سوی افرادی است که بخشی از این مشکلات ماحصل کارکرد ایشان در زمان مدیریت بر صندوق ذخیره فرهنگیان است.

براساس گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در پایان خاطر نشان کرد که تیم مدیریتی موسسه به دنبال این است که موضوع پرداخت «سهم واریزی دولت» به موسسه را در برنامه ششم توسعه بگنجاند.

نظر بینندگان
!
!
!