پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
سوزوكی گرند ویتارا صدر نشین شد
۱۱:۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴
اجاره خودرو
کاهش تولید خودروها در مهر ماه؛

سوزوكی گرند ویتارا صدر نشین شد

پرشین خودرو: سوزوكی گرند ویتارا محصول شركت ایران خودرو خراسان در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، خودروهای پارس تندر و تندر90 اتوماتیك به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در مهر ماه 1393 بر اساس آمار تولید ارائه شده از سوی شرکت های خودروساز 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل كشور مختص خودروهای سبك (سواری و وانت) و یك درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبك:

طی ارزیابی های انجام شده در مهرماه سال جاری در بخش سواری شاهد افول 13.4 درصدی تولید نسبت به ماه قبل بودیم که کاهش تولید خودروی تندر90 از جمله عوامل اصلی، در ایجاد این روند نزولی می باشد.

با توجه به روند نزولی تولید خودروهای سواری در مهر ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل 8.1 درصد کاهش یافت، بطوریكه جمعا 25 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت كه 19 مدل در سطح كیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح كیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در این ماه مانند دوره قبل خودروی سوزوكی گرند ویتارا محصول شركت ایران خودرو خراسان با كسب  نمره منفی 16.7 در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. خودروهای پارس تندر و تندر90 اتوماتیك به ترتیب با كسب نمرات منفی 20.5 و 20.6 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

خودروهای تندر 90 محصول شركت‌های ایران خودرو و پارس خودرو نیز همانند ماه گذشته با كسب نمره منفی 20.7 رتبه چهارم و پنجم جدول ارزشیابی كیفی خودروهای ساخت داخل را از آن خود كرده‌اند.

بر اساس این گزارش با در نظر گرفتن دسته بندی قیمتی خودروها مشاهده می شود كه سایپا X131 محصول شركت سایپا با 78 نمره منفی رتبه اول خودروهای زیر 20 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. نمره منفی این خودرو در مقایسه با ماه قبل 0.5 نمره كاهش یافته است.

در گروه قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان نیز پارس تندر و تندر 90 پارس خودرو و ایران خودرو درصدر قرار گرفتند و نمره منفی آنها نسبت به ماه قبل تغییری نداشته‌است.

این گزارش حاكی از آن است كه در ارزیابی‌های انجام شده در مهرماه سال جاری تندر90 اتوماتیك با نمره منفی 20.6 در جایگاه اول بین خودروهای 40 تا 60 میلیون تومان قرار گرفت و جك 5J اتوماتیك با نمره منفی 45.0 در رده بعدی قرار گرفت. خودروهای جك 5J ، لیفان 620 و ام وی ام 530 نیز با نمرات منفی 48، 51.3 و 52.5 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

همچنین همانند ماه گذشته خودروهای لیفان 60X و ام وی ام 33X در دسته قیمتی بین 60 تا 80 میلیون قرار گرفتند. لیفان 60X با كسب نمره منفی 50.0  در سطح كیفی خیلی خوب و  ام وی ام 33X با نمره منفی 64.3 در سطح كیفی خوب قرار گرفت.

در دسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان نیز سوزوكی گرند ویتارا با كسب پایینترین نمره منفی در بین خودروهای این جدول به عنوان با كیفیت ترین خودروی ارزشیابی شده مهرماه شناخته شد.

جدول رده بندی كیفی- گروه سبك- سواری

ردیف

      خودرو

        شركت

        سازنده

                                       كدهای 9 گانه

   نمره

   منفی

    سطح كیفی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

سوزوکی گرندویتارا

ایرانخودروخراسان

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

4.8

7.1

1.0

0.0

16.7

خیلیخوب

A+

2

پارستندر

پارسخودرو

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

9.3

6.3

0.3

0.0

20.5

خیلیخوب

A+

3

تندر 90 اتوماتیک

ایرانخودرو

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

3.3

8.9

3.3

0.0

20.6

خیلیخوب

A+

4

تندر 90

پارسخودرو

0.0

0.0

0.0

0.0

6.8

8.7

4.9

0.4

0.0

20.7

خیلیخوب

A+

5

تندر 90

ایرانخودرو

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

5.0

9.6

0.0

0.0

20.7

خیلیخوب

A+

6

پژو 206SD

ایرانخودرو

0.0

3.8

0.5

4.2

7.0

2.3

2.3

1.9

0.0

22.0

خیلیخوب

A+

7

پژو 206

ایرانخودرو

0.0

1.9

0.0

1.3

10.6

2.5

4.4

1.9

0.0

22.5

خیلیخوب

A+

8

رانا

ایرانخودرو

0.4

1.7

0.0

0.9

12.4

2.6

3.0

3.0

0.0

24.0

خیلیخوب

A+

9

JAC(J5)  اتوماتیک

كرمانموتور

0.0

0.0

1.9

0.0

11.3

15.0

15.0

1.9

0.0

45.0

خیلیخوب

A

10

JAC(J5)

كرمانموتور

0.0

0.0

3.0

0.0

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

48.0

خیلیخوب

A

11

لیفان X60

كرمانموتور

0.0

1.7

3.3

0.0

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

50.0

خیلیخوب

A

12

لیفان 620

كرمانموتور

0.0

0.0

3.1

0.0

15.0

13.1

13.1

6.9

0.0

51.3

خیلیخوب

A

13

پژو 405

ایرانخودروخراسان

2.5

5.8

1.3

3.8

25.8

2.5

6.3

3.8

0.0

51.7

خیلیخوب

A

14

 پژو پارس

ایرانخودروخراسان

1.7

1.7

0.0

1.7

20.0

13.3

10.0

3.3

0.0

51.7

خیلیخوب

A

15

سمند

ایرانخودرو

4.2

0.4

1.6

2.0

27.6

6.3

5.9

4.3

0.0

52.4

خیلیخوب

A

16

MVM530

مدیرانخودرو

0.0

4.5

1.5

3.0

24.0

13.5

4.5

1.5

0.0

52.5

خیلیخوب

A

17

پژو 405

ایرانخودرو

0.0

1.3

2.5

1.8

32.3

9.6

2.5

2.5

0.4

52.9

خیلیخوب

A

18

MVM315

مدیرانخودرو

2.5

1.5

0.0

3.0

24.0

12.5

9.0

3.0

0.0

55.5

خیلیخوب

A

19

 پژو پارس

ایرانخودرومازندران

0.8

0.8

2.9

2.5

22.1

9.9

15.0

1.7

0.0

55.7

خیلیخوب

A

20

تیبا

سایپاکاشان

4.7

13.1

4.7

3.4

14.1

11.3

6.9

3.8

0.0

61.9

خوب

B+

21

MVMX33

مدیرانخودرو

0.0

4.3

4.3

0.0

27.9

15.0

12.9

0.0

0.0

64.3

خوب

B+

22

سایپاX131

سایپا

1.2

13.6

4.4

6.9

22.1

20.1

2.1

2.7

4.9

78.0

خوب

B+

23

سایپاX131

پارسخودرو

1.4

12.2

1.4

10.7

13.0

16.5

13.2

8.5

3.1

79.8

خوب

B+

24

سایپاX132

سایپا

1.5

12.2

5.0

6.3

25.0

21.7

5.0

3.3

1.8

81.8

خوب

B+

25

MVM110

مدیرانخودرو

0.0

5.5

1.5

2.5

34.5

29.0

10.0

0.0

1.5

84.5

خوب

B+

 

عیوب فنی و عملكردی شامل كدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقال قدرت)، 3 (ترمز) و 4 (تجهیزات الكتریكی) می‌باشد. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل كدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیرعادی) می‌باشد. عیوب بدنه شامل كدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم كد 7 می باشد.

همانطور كه در جدول رده‌بندی كیفی خودروهای سواری قابل مشاهده است، سوزوکی گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان در صدر و خودروی MVM110 محصول شركت مدیران خودرو در انتها قرار دارند.

در بخش عیوب فنی و عملكردی، خودروهای سایپا X131 و تیبا بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند. از طرفی شاهد بهبود 9.0 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای MVM530 ، لیفان 620 و پژو پارس مازندران در این بخش می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای MVM110 و پژو 405 بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش 2.1 درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم كه از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به خودروهای MVM530 و لیفان 620 می باشد. در بخش بدنه خودروهای MVM110 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند نزولی 1.8 درصدی را تجربه نمود که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای پژو 206 و پارس تندر می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 12.2 درصد تنزل یافت که عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای پژو 206 و تندر 90 ایران خودرو در این بخش می باشد. همچنین خودروهای JAC(J5) ، JAC(J5) اتوماتیک ، لیفان X60 و پژو پارس مازندران بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ كسب نمودند. تعداد ایرادات مهم و اساسی به میران قابل توجه 115.4 درصد افزایش یافت که غالبا مربوط به خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و سمند می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 1.5 درصد افزایش یافت كه می توان به روند نزولی خودروهای JAC(J5) و تیبا اشاره نمود.

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه ام وی ام 530 بیشترین درصد بهبود و جك 5J هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!