یكشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
سود "ولساپا" با سرمایه جدید
۱۰:۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
اجاره خودرو

سود "ولساپا" با سرمایه جدید

پرشین خودرو: شرکت لیزینگ رایان سایپا در پیش بینی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را 137 ریال اعلام نموده که در شش ماهه موفق به پوشش 47 درصد آن شده است.

به گزارش «پرشین خودرو»، شرکت لیزینگ رایان سایپا با سرمایه 2.400 میلیارد ریالی در پیش بینی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1393.12.29 سود هر سهم خود را 137 ریال اعلام نموده که در شش ماهه موفق به پوشش 47 درصد آن شده است.

لازم به ذکر است که "ولساپا" در گزارش قبلی سود هر سهم خود را با سرمایه 1.200 میلیارد ریال 266 ریال اعلام کرده که این مبلغ با عنایت به سرمایه جدید معادل 133 ریال بوده است. دلیل اصلی این تغییرات افزایش در خالص درآمد های عملیاتی و درآمد حاصل از سرمایه گذاری و کاهش در خالص درآمدهای متفرقه است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!