شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
پارس خودرو صدرنشین شد
۱۱:۲۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
اجاره خودرو
بر اساس گزارش ISQI؛

پارس خودرو صدرنشین شد

پرشین خودرو: پارس تندر محصول شرکت پارس خودرو در صدر جدول رده بندی کیفی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، خودرو تندر 90 دیگر محصول شرکت پارس خودرو نیز پس از پارس تندر جایگاه دوم جدول را به خود اختصاص داد.
به گزارش شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در آبان ماه سال جاری 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل كشور مختص خودروهای سبك (سواری و وانت) و یك درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبك:

به گزارش روابط عمومی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در این ماه خودروهای سواری ساخت داخل در پنج دسته قیمتی كمتر از 20 میلیون تومان، بین 20 تا 40 میلیون تومان، بین 40 تا 60 میلیون تومان، بین 60 تا 80 میلیون تومان و بالای 100 میلیون تومان ارزیابی شدند. در مجموع 25مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت كه 19مدل در سطح كیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح كیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در دسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان سوزوكی گرند ویتارا به تنهایی جا خوش كرده و با كسب 16.6 نمره منفی به عنوان كیفی ترین خودروی آبان ماه شناخته شد.

درمیان خودروهای بین 60 تا 80 میلیون نیز دو خودروی لیفان60X و ام وی ام33Xمورد ارزیابی قرار گرفتند كه بر اساس این ارزشیابی ها لیفان 60X با كسب 50.5 نمره منفی با كیفیت تر از دیگر خودروی هم گروه خود شناخته شد.

همچنین در گروه قیمتی بین 40 تا 60 میلیون نیز 5 خودروی جك 5Jاتوماتیك و دنده ای، لیفان 620،  ام وی ام530 و Voleex C30 ارزیابی شدند كه به ترتیب 44.7، 46.9، 51.0، 51.1 و 59.5 نمره منفی كسب كردند، بنابراین جك5Jاتوماتیك به عنوان باكیفیت ترین خودروی گروه خود شناخته شد.

در دسته خودروهای بین 20 تا 40 میلیون تومان 14 خودرو مورد ارزیابی كیفی قرار گرفتند كه پارس تندر با 20.5 نمره منفی، تندر90 پارس خودرو و تندر 90 ایران خودرو با 20.7 نمره منفی و پژو 206 SD با 22.1 نمره منفی رتبه اول تا سوم جدول رده بندی كیفی خودروهای سواری را در آبان ماه كسب كردند.

در دسته خودروهای زیر 20 میلیون تومان نیز شاهد ارزیابی خودروهای سایپا131X، سایپا132X و ساپپا131X شركت پارس خودرو بودیم كه همه آنها در سطح كیفی خوب(B+) جای گرفتند. در میان این خودروها، سایپا131X شركت سایپا با كسب 77.3 نمره منفی در رده بالاتری نسبت به هم گروه های خود قرار گرفت.

در بخش عیوب فنی و عملكردی نیز، خودروهای سایپاX131 پارس خودرو وسایپاX131 بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند. از طرفی شاهد تنزل6.2 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای پژو 206 و پژو پارس خراساندر این بخش می باشد.

در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای MVM110 و سمند بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش1.0درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم كه از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به خودروهای پژو 206SD و پارس تندرمیباشد.

در بخش بدنه خودروهای MVM110 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را كسب نمودند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند نزولی 5.2 درصدی را تجربه نمود که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای پژو 405 خراسان و پژو 405 می باشد.

در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل1.2 درصد بهبود یافت که عمدتا مربوط به كاهش نمره منفی خودروهای پژو 206 و MVM315 در این بخش می باشد. همچنین خودروهای Voleex C30 و پژو پارس مازندران بیشترین نمرات منفی رادر بخش رنگ كسب نمودند.

تعداد ایرادات مهم و اساسی به میزان 75.0 درصد كاهش یافت که غالبا مربوط به خودروهای پژو 405 و سمند می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 2.3درصد افزایش یافت.

ردیف

      خودرو

شركت

سازنده

                                   كدهای 9 گانه

   نمره

   منفی

   سطح كیفی

گروه قیمت

(میلیون تومان)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

سایپا X131

سایپا

2.4

12.4

3.9

7.7

24.1

18.4

2.6

2.6

3.4

77.3

خوب

B+

زیر 20

 

2

سایپا X131

پارس خودرو

4.7

13.9

1.1

9.8

14.4

18.7

10.3

5.7

0.5

79.2

خوب

B+

3

سایپا X132

سایپا

1.3

9.5

3.7

8.9

21.7

21.2

4.8

4.0

6.3

81.5

خوب

B+

4

پارس تندر

پارس خودرو

0.3

0.0

0.0

0.0

6.5

5.5

7.4

0.9

0.0

20.5

خیلی خوب

A+

بین 20 تا 40

 

 

 

 

5

تندر 90

پارس خودرو

0.3

0.3

0.0

0.0

5.9

8.4

4.3

1.5

0.0

20.7

خیلی خوب

A+

6

تندر 90

ایران خودرو

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

6.6

5.1

2.6

0.0

20.7

خیلی خوب

A+

7

پژو 206SD

ایران خودرو

0.3

1.6

0.0

1.8

8.3

2.4

1.6

6.1

0.0

22.1

خیلی خوب

A+

8

پژو 206

ایران خودرو

1.2

3.6

0.8

1.6

8.3

1.2

1.4

4.3

0.0

22.4

خیلی خوب

A+

9

رانا

ایران خودرو

1.3

2.6

0.4

0.4

9.0

1.7

4.7

3.9

0.0

24.0

خیلی خوب

A+

10

 پژو پارس

ایران خودرو خراسان

3.9

4.2

0.8

2.2

17.5

10.0

10.0

2.5

0.0

51.1

خیلی خوب

A

11

 پژو 405

ایران خودرو خراسان

0.0

5.5

0.0

1.5

25.5

6.0

9.0

1.5

2.5

51.5

خیلی خوب

A

12

سمند

ایران خودرو

1.8

2.0

0.3

2.0

30.7

6.5

5.5

2.0

1.3

52.1

خیلی خوب

A

13

پژو 405

ایران خودرو

1.4

1.3

0.3

1.4

26.5

14.8

2.8

2.8

1.3

52.6

خیلی خوب

A

14

MVM315

مدیران خودرو

3.7

0.0

0.0

3.0

28.3

14.7

4.0

1.0

0.0

54.7

خیلی خوب

A

15

 پژو پارس

ایران خودرو مازندران

2.9

0.8

1.9

0.8

20.9

6.0

16.5

3.0

2.1

54.8

خیلی خوب

A

16

تیبا

سایپا کاشان

1.9

6.3

4.2

8.5

13.1

13.5

8.8

1.9

2.3

60.4

خوب

B+

17

MVM110

مدیران خودرو

0.0

6.6

0.8

0.8

41.1

24.7

8.7

0.8

0.0

83.4

خوب

B+

18

JAC(J5)  اتوماتیک

كرمان موتور

0.0

0.0

1.7

0.0

12.0

15.0

14.0

2.0

0.0

44.7

خیلی خوب

A

بین 40 تا 60

19

JAC(J5)

كرمان موتور

0.0

0.0

0.0

0.0

16.9

15.0

15.0

0.0

0.0

46.9

خیلی خوب

A

20

لیفان 620

كرمان موتور

0.0

3.0

3.0

0.0

15.0

15.0

15.0

0.0

0.0

51.0

خیلی خوب

A

21

MVM530

مدیران خودرو

1.3

4.8

1.3

4.6

21.1

13.5

3.9

0.0

0.7

51.1

خیلی خوب

A

22

Voleex C30

كرمان موتور

0.5

4.3

2.1

3.9

19.3

5.2

22.0

2.1

0.0

59.5

خیلی خوب

A

23

لیفان X60

كرمان موتور

0.0

3.0

2.5

0.0

12.0

15.0

15.0

3.0

0.0

50.5

خیلی خوب

A

بین 60 تا 80

24

MVMX33

مدیران خودرو

2.3

4.1

5.5

0.0

25.5

20.0

6.8

0.0

0.0

64.1

خوب

B+

25

سوزوکی گرندویتارا

ایران خودرو خراسان

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

5.8

7.1

1.5

0.0

16.6

خیلی خوب

A+

بالای 100

 

در نمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوری که خودروی MVM530 بیشترین درصد بهبود ولیفان X60 هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
آ
vote
۴
vote
۱۳۹۳/۱۰/۰۱
در شهر کورها آدم یک چشم پادشاه است حالا در بین .... تولید شده توسط ایران و یا وارداتی چینی این ابوقراضه ها بعنوان خیلی خوب معرفی میشوند
!
!
!