سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۴:۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
پیکاپ فوتون دیزلی صدر نشین شد
۱۴:۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
اجاره خودرو
تولید وانت افزایش یافت؛

پیکاپ فوتون دیزلی صدر نشین شد

پرشین خودرو: پیکاپ فوتون دیزلی محصول شرکت ایران خودرو دیزل صدر نشین جدول رده بندی کیفی شد.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، وینگل 5 محصول شرکت سازه های خودرو دیار پس از پیکاپ فوتون دیزلی رده دوم جدول را به خود اختصاص داد.
به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، در بخش وانت شاهد رشد 24.2درصدی تولید درمقایسه با ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند، مربوط به افزایش تولید وانت‌های دیزل زامیاد، پیكان تبریز و نیسان دوگانه سوز می‌باشد.
علیرغم افزایش تولید خودروهای گروه وانت درآبان ماه، ارزشیابی این خودروها 2.3 درصد كاهش یافت، بطوری كه از 8 مدل خودروی ارزشیابی شده 1 مدل در سطح كیفی خیلی خوب، 6 مدل در سطح كیفی خوب و1مدل نیز در سطح كیفی قابل قبول قرار گرفتند.

جدول رده بندی كیفی - گروه سبك- وانت

ردیف

      خودرو

      شركت

      سازنده

                                       كدهای 9 گانه

    نمره

    منفی

   سطح كیفی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

پیکاپ فوتون دیزلی

ایران خودرودیزل

0.0

0.0

0.0

3.0

24.0

15.0

18.0

0.0

0.0

60.0

خیلی خوب

A

2

وینگل 5

سازه های خودرو دیار

3.3

3.3

3.8

2.5

39.6

15.0

10.0

1.3

0.0

78.8

خوب

B+

3

مزدا تك كابین

گروه صنعتی بهمن

5.0

0.0

5.0

0.0

30.0

35.0

20.0

0.0

0.0

95.0

خوب

B

4

دیزل زامیاد

زامیاد

17.1

2.1

5.0

5.7

22.1

28.6

9.3

5.0

25.0

120.0

خوب

B

5

نیسان تک سوز

زامیاد

14.2

2.3

4.6

2.3

29.2

25.4

13.8

6.9

25.0

123.8

خوب

B

6

پیكان تبریز

ایران خودرو تبریز

5.1

19.4

2.0

8.7

20.2

37.2

15.9

12.7

3.1

124.2

خوب

B

7

مزدادوكابین

گروه صنعتی بهمن

7.5

0.0

15.0

7.5

30.0

30.0

15.0

0.0

20.0

125.0

خوب

B

8

نیسان دوگانه سوز

زامیاد

14.0

2.9

3.6

4.3

29.3

28.8

10.7

7.1

25.0

125.7

قابل قبول

C+

 

همانطور كه در جدول رده بندی كیفی قابل مشاهده است، وانت پیکاپ فوتون دیزلی محصول شركت ایران خودرو دیزل در بالاترین و وانت نیسان دوگانه سوز محصول شرکت زامیاد در پایین ترین رتبه کیفی قرارگرفتند.

در نمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت پیكاپ فوتون دیزلی بیشترین درصد بهبود و وانت وینگل5 هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

در بخش عیوب فنی و عملكردی، خودروی وانت پیکان تبریز بیشترین نمره منفی را كسب نمود. از طرفی شاهد تنزل14.6درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی مربوط به وانت مزدا دو کابین می باشد.

در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد بهبود 6.1 درصدی هستیم که عمدتاً مربوط به روند صعودی خودروی وانت مزدا تک کابین است. ضمناً خودروی وانت وینگل 5 بیشترین نمره منفی را در این بخش كسب نمود.

در بخش بدنه خودروی وانت نیسان دوگانه سوز بیشترین نمره منفی را كسب کرد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی0.3درصد افزایش یافت كه بیشترین تاثیر درایجاد این روند رو به نزول مربوط به خودروی وانت مزدا تک کابین می باشد.

در بخش رنگ خودروی وانت مزدا تک کابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد تنزل5.2درصدی میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به خودروی وانت نیسان تک سوز می باشد.

تعداد ایرادات مهم و اساسی، رشد 13.3درصدی داشته است كه عمده دلیل این موضوع مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در خودروهای وانت وینگل 5 و وانت پیکان تبریز می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، افت کیفی 1.4 درصدی را تجربه نمود كه عمدتا مربوط به روند نزولی وانت وینگل5 و وانت مزدا تک کابین می باشد.

نظر بینندگان
!
!
!