جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۱۰:۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
توقف تولید کامیون در 2شرکت
۱۰:۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
اجاره خودرو

توقف تولید کامیون در 2شرکت

پرشین خودرو: دی ماه امسال تولید کامیون در شرکت های ارس خودرودیزل و کاریزان خودرو به صفر رسیده است.

به گزارش «پرشین خودرو»، دی ماه امسال تولید انواع کامیون در دو شرکت ارس خودرو دیزل و کاریزان خودرو به ترتیب از 26 و 25 دستگاه در دی ماه سال گذشته، به صفر کاهش یافته است.

در این مدت تولید کامیون در شرکت آذهایتکس نیز با کاهش 57.9 درصدی از 19 دستگاه در دی ماه سال گذشته به هشت دستگاه کاهش یافته است. دی ماه امسال تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با کاهش 11.9 درصدی از 226 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 199 دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع کامیون در شرکت سایپا دیزل با افزایش هزار و 64 درصدی از 74 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 862 دستگاه و تولید انواع کامیون در شرکت سیبا موتور نیز با افزایش 645.5 درصد از 44 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 328 دستگاه افزایش یافته است.

در این مدت تولید انواع کامیون در بهمن دیزل با رشد 262.9 درصدی از 105 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 381 دستگاه نیز افزایش یافته است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!