شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۳۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
سهمیه گازوئیل آبان‌ماه تغییر نمی‌کند
۱۱:۳۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
اجاره خودرو
سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند:

سهمیه گازوئیل آبان‌ماه تغییر نمی‌کند

پرشین خودرو: سخنگوی کارگروه سامانه نظارت پایش هوشمند با اعلام این‌که میزان سهمیه گازوئیل در آبان‌ماه تغییر نمی‌کند، گفت: به منظور تکمیل ارزیابی‌ها سهمیه پایه آبان ماه نیز مانند مهر در دو پیمانه به کارت‌های سوخت رانندگان واریز می‌شود.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از تسنیم، از اول مهرماه امسال سهمیه سوخت 806 هزار ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری و برون شهری به صورت پایه و عملکردی اجرایی شد که بر این اساس سهمیه پایه در طرح تخصیص سوخت بر مبنای پایش در قالب 11 سهمیه به ناوگان عمومی حمل و نقل اختصاص یافت. در این طرح سهمیه پایه در پایان هر ماه باطل اما سهمیه عملکردی به ماه بعد منتقل می شود.

سهمیه پایه در طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش

ظرفیت تعداد کل ناوگان سهمیه پایه مصوب
کمتر از 3.5 تن 63660 1200
3.5 تا 6 تن 161783 1600
6 تا 10 تن 76303 1600
10 تا 20 تن 114216 3900
20 تا 30 تن 85436 5000
30 تا 40 تن 128462 5800
40 تا 50 تن 14345 5800
50 تن به بالا 29416 5800
زیر 21 نفر 79681 1600
21 تا 40 نفر 24061 7600
بالای 40 نفر 28801 7600
جمع /میانگین کل 806164 4318
گروه ظرفیتی زیر 5 سال 6 تا 10 سال 11 تا 15 سال 16 تا 20 21 سال به بالا
تا3.5 تن 16 17 18 18 20
از 3.6 تا 6 تن 21 22 23 25 27
از 6.1 تا 10 تن 23 24 25 27 29
از 10.1 تا 20 تن 29 30 31 33 36
از 20.1 تا 30 تن 37 39 42 45 50
از 30.1 تا 40 تن 44 46 49 53 58
از 40.1 تا 50 تن 50 52 55 59 65
از 50.1 تن به بالا 65 67 69 72 75
تا 20 نفر 25 27 30 33 38
از 21 تا 40 نفر 33 37 42 - -
از 41 نفر به بالا 55 60 65 - -

پایگاه قواعد ناوگان بدون بار (واحد لیتر در 100 کیلومتر)

گروه ظرفیتی  زیر 5 سال 6 تا 10 سال 11 تا 15 سال 16 تا 20 سال 21 سال به بالا
تا 3.5 تن 14 15 16 16 18
از 3.6 تا 6 تن 19 20 21 23 24
از 6.1 تا 10 تن 21 22 33 24 26
از 10.1 تا 20 تن 26 27 28 30 32
از 20.1 تا 30 تن 33 35 38 41 45
از 30.1 تا 40 تن 40 41 44 48 52
از 40.1 تن تا 50 تن 45 47 50 53 59
از 50.1 تن به بالا 59 60 62 65 68

شهرام آدم‌نژاد سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند ناوگان عمومی با بیان این‌که 806 ناوگان حمل ونقل عمومی در کشور داریم که از سوخت گازوئیل استفاده می کنند که در 9 طبقه جانمایی شدند، گفته بود: در طرح پیمایش توزیع سوخت در دو شکل انجام می شود؛ یک شکل سهمیه پایه است که به همه ناوگان درون شهری و برون شهری و دارای سند حمل و غیر سند حمل داده می شود.آدم نژاد ادامه داد: همچنین بر اساس عملکرد سهمیه سوخت در قالب یازده بخش به ناوگان حمل و نقل عمومی سوخت داده می شود.د

وی با بیان این که باید در این پروژه پیمایش بر اساس عملکرد را به لیتراژ تبدیل می کردیم، گفت: برای این کار جدول قوائد را طراحی کردیم که مشخص می کند چه خودرویی در چه مسیری باید سوخت دریافت کند.

وی با بیان این که 2131 باب جایگاه عرضه سوخت داریم که 1856 جایگاه بر خط هستند، گفت: سوخت در دو پیمانه به کارت ها واریز می شود، از اول مردادماه طرح مذکور را برای همه جایگاه ها به صورت رفت و برگشت محاسبه کردیم.

با گذشت یکماه از عملیاتی شدن این طرح، آدم‌نژاد تردد ناوگان عمومی از واریز پیمانه نخست سهمیه پایه ناوگان حمل و نقل عمومی در ساعت صفر روز جمعه (اول آبان‌ماه) خبر داد و گفت: میزان سهمیه پایه گازوئیل فعلا تغییر نخواهد کرد.

وی با یادآوری این‌که کارگره پیمایش طی ماه گذشته از روند مصرف سوخت ارزیابی‌های لازم را انجام داد، بیان کرد: در مهرماه سهمیه پایه گازوئیل به کارت سوخت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی جاده‌ای درون شهری و برون شهری در دو پیمانه واریز شد که به منظور تکمیل ارزیابی‌ها سهمیه پایه آبان ماه نیز مانند مهر در دو پیمانه به کارت‌های سوخت رانندگان واریز می‌شود.

وی با بیان این‌که میزان سهمیه پایه گازوئیل فعلا تغییر نمی‌کند تا ارزیابی کامل‌تری از روند میزان مصرف و سهمیه کارت‌ها به دست آید، افزود: در یکماه اخیر با تخصیص سوخت بر اساس پیمایش مدیریت کارت سوخت توسط رانندگان حمل و نقل عمومی بهتر انجام می‌شود، به عبارت دیگر آهنگ مصرف سوخت بهتر و به تدریج میزان مصرف بهینه‌تر می‌شود.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
گازوئیل
نظر بینندگان
!
!
!