جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
پرشین خودرو
ایران خودرو وعده اش را عملی کرد
۱۱:۲۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

ایران خودرو وعده اش را عملی کرد

پرشین خودرو: شرکت ایران خودرو وعده اش را عملی کرد و سهام شرکتهای گروه در بانک پارسیان را برای مزایده به آگهی گذاشت.

به گزارش «پرشین خودرو»، ایران خودرو در راستای الزام و رعایت قوانین و مقرارت بانک مرکزی در نظر دارد سهام شرکتهای گروه در بانک پارسیان را در بلوک های حداکثر 10 درصدی از طریق مزایده عمومی سازمان بورس و اوراق بها دار واگذار کند.
لذا متقاضیان حداکثر 10 روز مهلت دارند تا نسبت به ارسال درخواست کتبی خود به معاونت اقتصادی ایران خودرو واقع در جاده مخصوص اقدام کنند تا صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.

نظر بینندگان
!
!
!