شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۰۲:۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
سایه ذرات معلق روی سر هوای پایتخت
۰۲:۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
اجاره خودرو
/گزارش خبری/گزارش آلودگی هوای تهران در سال95 منتشر شد؛

سایه ذرات معلق روی سر هوای پایتخت

پرشین خودرو: گزارش سالیانه کیفیت هوای شهر تهران در سال 1395 منتشر شد.

به گزارش پرشین خودرو، «وحید حسینی» مدیر عامل شركت كنترل كیفیت هوای تهران با اعلام این خبرگفت: چالش آلودگی هوا که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است یکی از نتایج توسعه صنعتی، افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و در نتیجه توسعه حمل و نقل بوده است و در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های ساکنان شهرهای بزرگ و شاید تمام مناطق از جمله روستاهای دورافتاده کشور نیز قرار گرفته باشد. این مشکل که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا تحت کنترل قرار گرفته است، به علت تعدد منابع آلاینده و همین‌طور نهادهای تصمیم‌گیر در کشور، ابعادی پیچیده به خود گرفته که برای حل آن در مرحله اول نیاز به شناسایی منابع آلاینده و میزان آلایندگی در مناطق مختلف است.

به گفته وحید حسینی، گزارش کیفیت هوای شهر تهران در سال 1395 ششمین سند منتشر شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا است که کیفیت هوای شهر تهران در سال 1395 را در یک مجموعه منسجم مورد بررسی قرار داده و وضعیت غلظت آلاینده‌ها را از بعد زمانی و مکانی تحلیل كرده است.

آنگونه كه در گزارش مذكور آمده، شهر تهران طی سال 1395 دارای 17 روز پاک ( 5%)، 260 روز سالم ( 71 %)، 80 روز ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه ( 22 %) و 9 روز ناسالم برای عموم افراد جامعه ( 2%) بوده است و در مقایسه با سال 94، 22 روز ( 6%) از تعداد روزهای نامطلوب کاسته شده است. آلوده‌ترین روز از منظر شاخص کیفیت هوا در سال 1395 مربوط به 20 دی ماه با شاخص 159 و پاک‌ترین روزهای سال، روز اول و یازدهم فروردین با شاخص 35 بوده است. مدیر عامل شركت كنترل كیفیت هوای تهران تصریح كرد: در این سال بیشترین روزهای آلوده به ترتیب در ماه‌های دی ( 22 روز) و آبان ( 16 روز) رخ داده است. ماه فروردین به علت وجود 10 روز پاک و 21 روز سالم و ماه اردیبهشت با وجود 1 روز پاک و 30 روز سالم و بدون هیچ روز آلوده، به ترتیب از مطلوب‌ترین کیفیت هوا نسبت به سایر ما‌ه‌های سال برخوردار بوده‌اند. در سال‌های اخیر آلاینده ذرات معلق به ویژه ذرات معلق با قطر كمتر از 5/2 میکرون به عنوان PMآلاینده شاخص شهر تهران مطرح شده و طی سال 1395 ، 88 روز، به لحاظ آلاینده 2.5 و 6 روز از منظر آلاینده PM10 در وضعیت نامطلوب قرار داشته است. بر اساس گزارش مذكور،‌ روند غلظت آلاینده‌های CO، SO2، O3 و PM2.5 در سالیان اخیر کاهشی بوده و آلاینده‌های PM10 و NO2 پس از سیر کاهشی، روندی افزایشی با شیب کم را در پیش گرفته‌اند. همچنین خوشبختانه به لحاظ آلاینده منواکسید کربن ( CO ) شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارد. با بررسی وضعیت آلاینده ازن ( O3 ) مشاهده می‌شود که وضعیت این آلاینده طی سال 1395 در شرایط مطلوبی قرار داشته است. آلاینده‌های دی اکسید گوگرد ( SO2 ) و دی اکسیدنیتروژن ( NO2 ) در تمام روزهای سال از نظر استاندارد روزانه در شرایط مطلوب قرار داشته اند درحالی‌که بررسی وضعیت این دو آلاینده از منظر استاندارد سالانه نشان می‌دهد که طی این سال غلظت هر دو آلاینده فراتر از حد استاندارد سالانه قرار دارند.

وحید حسینی اظهار كرد: در کلانشهر تهران آلاینده‌های ذرات معلق با قطر کمتر از 5/ 2 میکرون ( PM2.5 ) و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون ( PM10 ) در شرایط نامطلوبی قرار دارند و کلیه روزهای آلوده سال 1395 به علت افزایش غلظت این دو آلاینده (به‌ویژه PM2.5 ) بوده است. از نظر آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون، سال 1385 پاک‌ترین و سال 1387 آلوده‌ترین سال بوده است که از آن سال به بعد تعداد روزهای آلوده این آلاینده کاهش یافته است. شایان ذکر است، اندازه‌گیری آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 5/ 2 میکرون ( PM2.5 ) از اوایل مهر ماه سال 1389 در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا انجام شده است و دلیل افزایش تعداد روزهای آلوده در سا ل‌های 1389 تا 1395 عموما به علت اندازه‌گیری این آلاینده بوده است که طی این بازه زمانی، سال 1390 با داشتن 218 روز آلوده از سایر سال‌های مورد مطالعه در وضعیت نامناسب‌تری قرار داشته و سال 1395 از کمترین تعداد روزهای آلوده (88 روز) به لحاظ آلاینده PM2.5 برخوردار بوده است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
کنترل کیفیت هوا
نظر بینندگان
!
!
!