دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
سود اوری خودروسازان با معیارهای شورای رقابت
۱۰:۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
اجاره خودرو

سود اوری خودروسازان با معیارهای شورای رقابت

پرشین خودرو: صنعت خودرو، در حال بهبود تدریجی و اصلاح ساختارهاست و گزارش ها به خوبی بیانگر کارنامه عملکردی شرکت های شاخص در صنعت خودروسازی کشور در سال های اخیر است.

به گزارش  پرشین خودرو ، سعید مستشار مدیرعامل گروه راهبران اقتصادی آرمان گفت : خوشبختانـه در سال های اخیر، وضع عمومی صنعت خودروسازی در کشور روند رو به بهبود را طی کرده است و برغم وجود مشکلات و چالش های جدی همچون نرخ بهره وری پایین، مسیر مناسبی را در پیش گرفته است که می تواند نشانه های قابل اتکایی از حرکت صنعت خودروسازی کشور در مسیر بهبود باشد.
وی افزود: می توان پیش بینی کرد صنعت خودروسازی کشور در سال جاری نیز روندی مثبت را در پیش داشته باشد، اگرچه این صنعت نیز به تناسب جایگاه و اهمیت خود، با چالش های مهمی نیز مواجه است که باید برای رفع آنها تدابیر مناسب در نظر گرفته شود.
سعید مستشار در اهمیت لزوم بهبود عوامل بنیادین صنعت خودرو نیز گفت : به عنوان مثال در شرکت خودروسازی سایپا، بخشی از رشد ارزش سهام و ارزش معاملات ناشی از اصلاح ساختار مالی صورت گرفته در این شرکت است که اگرچه می تواند مثبت تلقی شود و با ارتقاء ساختار مالی و بهبود رتبه اعتباری شرکت، زمینه های مناسبی را برای استفاده از شیوه های متنوع و جذاب تأمین مالی داخلی و خارجی و یا جلب مشارکت خارجی با خودروسازان مطرح و صاحب فناوری در دنیا فراهم کند، اما اگر به این هدف مهم منجر نشود، یک تحول بنیادین و پایدار نخواهد بود و بلکه می تواند زمینه روگردانی سهامداران در میان مدت و بلندمدت را فراهم آورد.

بنابر گزارش کارگزاری  بانک توسعه صادرات ایران ؛ وی گفت : طبیعتا ساز وکار تعیین قیمت خودرو به جهت تأثیر مستقیم و قابل توجه بر درآمد خودروسازان، بر میزان سودآوری این شرکت ها نیز همانند سایر بنگاههای تولیدی و خدماتی تأثیر مستقیم دارد، البته در سال های اخیر و به جهت بحث های مختلفی که درخصوص مرجع تعیین قیمت خودرو در کشور، از منظر رقابتی بودن یا انحصاری بودن این صنعت، مطرح شده است،کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موضوع قیمت گذاری در صنعت خودرو بیش از سایر صنایــع در کانون توجه قرار گرفته است.

رئیس شورای رقابت نیز در مصاحبه ای که در سالهای اخیر داشتند بر این موضوع تأکید کردند که خودروهای تولید داخل، می بایست در چارچوب دستورالعمل تنظیم قیمت، در شورای رقابت قیمت گذاری شوند و این، عملا به این معناست که از منظر شورای رقابت، بازار خودرو در کشور بازاری انحصاری است.

مدیر عامل گرو ه راهبران با بیان اینکه در چنین شرایطی، نحوه ورود و سازوکار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، عاملی تعیین کننده در میزان سودآوری خودروسازان خواهد بود، در عین حال اینکه باید توجه داشت که میزان سودآوری خودروسازان صرفا به قیمت فروش بستگی ندارد. طبیعتا به همان اندازه که قیمت فروش ازطریق تأثیر در درآمدهای خودروسازان؛ در تعیین حاشیه سود خودروسازان تأثیرگذار است، تلاش به منظور ارتقاء سطح بهره وری و کاهش هزینه های مالی و غیرمالی میتواند زمینه بهبود هرچه بیشتر حاشیه سود خودروسازان را فراهم کند.

وی تاکید کرد : در این زمینه، باید به این موضوع توجه داشت که در بحث کاهش هزینه ها، اگرچه شرکت ها به تنهایی میتوانند نقش قابل توجهی ایفا کنند و با ارتقاء سطح بهره وری و مدیریت هزینه های غیرضروری، در این مهم اثرگذار باشند، اما شرایط کلی حاکم بر اقتصاد که تعیین کننده عواملی مانند نرخ سود تسهیلات دریافتی از نظام بانکی، هزینه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، فاینانس و ... است، نیز می تواند هزینه های خودروسازان را همانند سایر صنایع بزرگ و کوچک کشور، تحت الشعاع قرار داده و حاشیه سود آنها را نیز دستخوش تغییر قرار دهد.

واحدمرکزی خبر 

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!