پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
نگاهی به گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه مشهد+تصاویر
۱۲:۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
/گزارش تصویری/

نگاهی به گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه مشهد+تصاویر

پرشین خودرو: گروه عکس

به گزارش پرشین خودرو، گروه خودروسازی سایپا، با حضور تمام و کمال خود در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد نقشی پر رنگ و اثر گذار در کیفیت این نمایشگاه داشته است و در ادامه از نگاه دوربین عکاس پرشین خودرو این حضور را مرور می کنیم:

یادآور می شود که هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد تا 20 مردادماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های مشهد برپاست.

عکس های مرتبط
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
غرفه گروه خودروسازی سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد
نظر بینندگان
!
!
!