شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
پرشین خودرو
۱۵:۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ

پرشین خودرو: شامگاه یکشنبه ۲۱ مرداد ماه طی مراسمی؛ برگزیدگان هفدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی حافظ معرفی شدند.

به گزارش«پرشین خودرو»، شامگاه یکشنبه ۲۱ مرداد ماه طی مراسمی؛ برگزیدگان هفدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی  حافظ معرفی شدند.

 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ 
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 
گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ
 

گزارش تصویری هفدهمین جشن حافظ 

 

 

 

 

منبع: برترین ها

نظر بینندگان
!
!
!