سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان ایران برگزار شد
۲۱:۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان ایران برگزار شد

پرشین خودرو: همایش توسعه کسب و کار قطعه سازان ایرانی به منظور شفاف سازی کامل فرآیند انتخاب تامین کننده و عقد قرارداد با تامین کنندگان ایرانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، انجمن قطعه سازان ایران که همواره بر اساس رسالت تعیین شده در اساسنامه آن، ارتقای دانش فنی، به روزرسانی توانمندی های قطعه سازان و نفوذ در بازارهای جدید بین المللی برای قطعه سازان کشور را در دستور کار خود قرار داده است، امروز در محل هتل المپیک این همایش را برگزار کرد.
در راستای دستیابی به زنجیره تامین خودروسازان بین المللی که در فضای پسا برجام وارد بازار کشور شده اند و همچنین آشنایی با موج فناوری های جدید، این انجمن تصمیم به تسهیل روند انتخاب سازنده برای خودروسازان جدید الورود نموده است.
این همایش ضمن معرفی کامل روند گزینش تامین کننده جدید برای شرکتهای پژو-سیتروئن و رنو، ابهامات قطعه سازان را نیز در این خصوص مرتفع خواهد کرد.

عکس های مرتبط
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
همایش توسعه كسب و كار قطعه سازان
نظر بینندگان
!
!
!