سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
فناوری خاص برای خودروی خودران رنو
۱۱:۴۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
اجاره خودرو

فناوری خاص برای خودروی خودران رنو

پرشین خودرو: شرکت خودروسازی رنو، خودروی خودرانی طراحی کرده که از فناوری خاصی برای شناسایی موانع برخوردار است و می تواند مانند یک راننده حرفه ای واکنش نشان دهد.

به گزارش  پرشین خودرو،  رنو می گوید سیستم کنترل خودروی خودران یادشده در آزمایش های انجام شده با دقتی مانند رانندگان حرفه ای موانع را شناسایی و از برخورد با آنها جلوگیری می کند.

رنو می گوید در طراحی سیستم یادشده از قابلیت های رانندگان حرفه ای و نحوه عملکرد آنها در زمان مشاهده افراد یا اشیای مزاحم الهام گرفته و بر همین مبنا فناوری خاص خود را ابداع کرده است.

بررسی ها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته در هر صدمیلیون کیلومتر تنها یک مورد تصادف به علت خطای انسانی رخ می دهد و لذا الگو گرفتن از عملکرد رانندگان حرفه ای برای طراحی سیستم های هوشمند جلوگیری از برخورد با موانع اقدامی منطقی تلقی می شود.

رنو برای تکمیل این فناوری با دانشگاه استنفورد همکاری کرده و می گوید آن را به نمونه اولیه خودروی خودران Zeo خواهد افزود. استفاده فراگیر از فناوری یادشده از سال 2022 آغاز می شود.

نظر بینندگان
!
!
!