چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎ برگزار شد+تصویر
۱۳:۴۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
iran zamin2

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎ برگزار شد+تصویر

پرشین خودرو:سومین مرحله از مسابقات قهرمانی کشور در رشته دریفت، روز جمعه در پیست اتومبیلرانی مجموعه آزادی تهران برگزار شد

 

 

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

 

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

مسابقات دریفت قهرمانی کشور‎

برچسب ها:
مسابقات دریفت
نظر بینندگان
!
!
!