پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
رشد تولید خودروهای سنگین
۱۰:۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
اجاره خودرو

رشد تولید خودروهای سنگین

پرشین خودرو:بررسی آمار تولید خودروهای داخلی بیانگر رشد قابل توجه تولید خودروهای سنگین در آبان ماه امسال است.

به گزارش پرشین خودرو،به نقل ازایسنا، آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی با رشد ۵۲.۱ درصدی همراه بوده است.

در این مدت تولید انواع کامیون از ۸۷۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۳۳۷ دستگاه رسید.

تولید این محصول در زامیاد صعودی بوده و از هشت دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۲۳ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیون در سایپا دیزل نیز از ۱۰۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۲۷۶ دستگاه رسید.

آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو نیز رشد داشته و از ۲۵ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۹۰ دستگاه افزایش یافت.

تولید این محصول در گروه بهمن نیز صعودی بوده و از ۳۶۶ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۵۳ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع کامیون در آذهایتکس نیز از ۱۰ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۱۱ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز از هفت دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسید.

تولید این محصول در ماموت نیز صعودی بوده و از ۷۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۲۴۹ دستگاه افزایش یافت.

برخلاف این شرکتها اما تولید انواع کامیون در شرکتهای ایران خودرو دیزل و سروش دیزل مبنا کاهش یافته و در رخش خودرو دیزل نیز متوقف شد.

آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل از ۱۳۲ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۱ دستگاه رسید.

تولید این محصول در سروش دیزل مبنا نیز از ۱۳۰ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۶۲ دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در رخش خودرو دیزل نیز از ۱۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!