چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
پرشین خودرو
رستوران کرکس‌ها در نپال
۱۸:۱۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
اجاره خودرو

رستوران کرکس‌ها در نپال

پرشین خودرو: بعد از مرگ تعداد زیادی از کرکس ها طی سال های اخیر در کشور نپال به دلیل تغذیه از لاشه حیوانات مرده ای که داروی دیکلوفناک استفاده کرده بودند، دولت این کشور به فکر تاسیس چندین رستوران برای کرکس ها افتاده تا از این گونه در معرض انقراض محافظت نماید.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، بعد از مرگ تعداد زیادی از کرکس ها طی سال های اخیر در کشور نپال به دلیل تغذیه از لاشه حیوانات مرده ای که داروی دیکلوفناک استفاده کرده بودند، دولت این کشور به فکر تاسیس چندین رستوران برای کرکس ها افتاده تا از این گونه در معرض انقراض محافظت نماید.

 
رستوران کرکس‌ها در نپال
 
رستوران کرکس‌ها در نپال
 
رستوران کرکس‌ها در نپال
 
رستوران کرکس‌ها در نپال
 
 رستوران کرکس‌ها در نپال

نظر بینندگان
!
!
!