پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
گزارش تصویری پنجمین روز جشنواره
۱۳:۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
iran zamin2

گزارش تصویری پنجمین روز جشنواره

به گزارش پرشین خودرو به نقل از سینما تیکت، گزارش تصویری از پنجمین روز جشنواره فیلم فجر36

 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 

پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶

 پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 
پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶
 

پنجمین روز جشنواره فیلم فجر ۳۶

نظر بینندگان
!
!
!