یكشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
پرشین خودرو
صنعت کشور از بیماری کشورهای جهان سوم رنج می برد
۱۱:۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
ایرانسل 2
/اختصاصی/نبود صداقت؛ مشکل صنعت و اقتصاد ایران؛

صنعت کشور از بیماری کشورهای جهان سوم رنج می برد

پرشین خودرو: همایش های صنعتی و اقتصادی اجرا شده در کشور به شوی دولتی برای تبلیغ تبدیل شده است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: باید بپذیریم که کشوری جهان سومی هستیم و مسوولان و مدیران ما نیز همان تفکر جهان سومی را دارند و تنها در توسعه اهل نمایش دادن هستند و از عمل خبری نیست.

وی ادامه داد: در بیشتر همایش ها و کنفرانس هایی که در این سال ها برای صنعت خودرو و صنایع وابسته برگزار شده است فقط به جنبه شوی دولتی آن پرداخته شده و تعریف و هدف خاص دیگری پشت آنها نبوده است!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکلات صنعت قطعه سازی داخلی و نیاز این حوزه به سرمایه گذاری خارجی گفت: بعید می دانم در تمام این سال ها و از طریق برگزاری همایش ها و نشست های مختلف، چیز خاصی به قطعه سازی ما اضافه شده باشد.

وی تصریح کرد: ایران گرفتاری کشورهای جهان سوم را از نوع بسیار بد و وخیمش را دارد. این بیماری جهان سومی در تمام اقتصاد و صنعت ما ریشه دوانده و حالا شما تصور کنید که سرمایه گذار خارجی با کدام اطمینان و اعتبار وارد ایران می شود؟

دادفر در توضیح منظور خود در مورد اعتبار برای ورود سرمایه گذار گفت: اعتبار یعنی همان مثال ایرانیان که می گویند مرد است و حرفش! یعنی شما نباید قوانین و مواضعت کمتر از 24 ساعت عوض شود. قوانین شما باید زمان دار باشد نه اینکه بعد از چند روز یک وزیر یا معاونین وی تصمیم به تغییر قانون بدون اطلاع و دادن زمان بگیرند.

وی افزود: مشکل ما و مدیران ما، نداشتن صداقت است. ما مشکل تصمیم گیرانی را داریم که با اشتباهات خود و اجرای ناقص و غلط قوانین، کشور را از داشتن اقتصاد قوی محروم می کنند. با این شرایط مگر سرمایه گذار دیوانه است که در ایران و صنعت این کشور ورود کند؟!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تاکید کرد: ما در جذب سرمایه گذار داخلی نیز مشکل داریم و وقتی می توانیم به سرمایه گذار خارجی بگوییم که شرایط برای ورود شما آمده است که در جذب سرمایه داخلی موفقیتی کسب کرده باشیم.

نظر بینندگان
!
!
!