سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
مشکل واحدهای قطعه سازی تامین ارز 4200 تومانی است؟!
۱۱:۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
اجاره خودرو
/اختصاصی/نیاز کاهش وابستگی ارزی در برنامه دولت و قطعه سازان؛

مشکل واحدهای قطعه سازی تامین ارز 4200 تومانی است؟!

پرشین خودرو: در صورتی که نیاز ارزی واحدهای قطعه سازی به حداقل ممکن برسد طبعا هم دولت توان تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را خواهد داشت و هم قطعه سازان با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی این روزها موضوع اختصاص ارز 4200 تومانی به واحدهای قطعه سازی مورد تایید و تکذیب انجمن های قطعه سازی قرار می گیرد که به نظر می رسد مساله مهم تر در این جریان که رفع مشکل واحدهای قطعه سازی در تولید و تاکید بر افزایش سهم داخلی سازی در واحدهای تولیدی است تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده است.

در این جریان شاید نکته مهمی که باید بیش از همه از سوی دولت و واحدهای قطعه سازی مورد توجه قرار گیرد تلاش برای کاهش نیاز ارزی واحدهای تولیدی است که بررسی وضع واحدهای قطعه سازی به خصوص در پسا برجام حاکی از اهتمام شرکتها به افزایش داخلی است در حالی که به گفته یکی از فعالان در صنعت قطعه سازی کشور، دستیابی به این شرایط ضمن تلاش قطعه سازان ، نیازمند برنامه ریزی و بستر سازی مناسب دولت بیرونی برای دستیابی به بالاترین سطح داخلی سازی و کاهش نیاز ارزی است.

در همین زمینه عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: در صورتی که نیاز ارزی واحدهای قطعه سازی به حداقل ممکن برسد هم دولت توان تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را خواهد داشت و هم قطعه سازان با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.

محمود نجفی سهی افزود: با توجه به شرایط بین المللی حاکم بر کشور لازم است تولیدکنندگان منتظر دریافت ارز و هم دولت به عنوان فروشنده ارز برنامه ریزی منظم و منسجمی داشته باشند تا میزان مصرف و وابستگی ارزی در بخش های تولیدی به خصوص قطعه سازی به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش سهم داخلی سازی در کاهش وابستگی ارزی ، تاکید کرد: هر چند شرایط برای توسعه داخلی سازی قطعات در کشور فراهم است اما این امر مستلزم بهبود شرایط بیرونی حاکم بر صنعت قطعه سازی نیز است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی یاد آور شد : امروز نه تنها در خصوص مصارف ارزی در صنعت قطعه سازی بلکه در خصوص کل مصارف ارز صنعتی باید از سوی دولت و تشکل های صنفی تلاش جدی صورت گیرد تا نگرانی نسبت به وابستگی تولید به ارز کاهش یابد.

نجفی سهی در ادامه با توجه به ضرورت اختصاص ارز 4200 تومانی به واحدهای قطعه سازی، گفت: تاکنون جریان تامین و نرخ ارز به وضع با ثباتی نرسیده است از این رو همچنان بخشی از واحدهای تولیدی در تامین ارز مورد نیاز دولتی با موانعی مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون سیاست ارزی دولت به جایگاه مناسب و مورد انتظاری نرسیده است، گفت: همچنان هر روز مسائل و اتفاق زیادی در خصوص ارز رخ می دهد که جریان سیاست های ارزی را تحت الشعاع قرار می دهد از این رو نمی توان شرایط آینده را پیش بینی کرد طبعا در این شرایط اختصاص ارز دولتی و 4200 تومانی نیز با موانعی روبرو است.

به گفته وی با اعلام و آمادگی بانک ها برای اختصاص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، دولت در حال فراهم سازی شرایط مناسب برای اختصاص ارز دولتی است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!