سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
پرشین خودرو
چه کسانی حس ششم دارند؟
۰۷:۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
اجاره خودرو

چه کسانی حس ششم دارند؟

پرشین خودرو: آیا همه ما حس ششم داریم؟ همه ما قطعا تمام ظرفیت های لازم را برای توسعه دادن ذهن و روح خود، در اختیار داریم. افرادی که دارای حس ششم قوی هستند، حتی توانایی تغییر زندگی خود را داشته و شیوه زندگی متفاوتی خواهند داشت.

به گزارش پرشین خودرو، حس ششم یا توانایی ادراک شهودی، توانایی ما در درک ابعاد ظریف یا دنیای ناشناخته و گاه ماوراء طبیعی است. حس ششم شامل توانایی ما در درک روابط علت و معلول هر چیزی در پس وقایع مختلف است که فراتر از درک و عقل هستند. ادراکات اضافی، پیشگویی، شهود و بیان وقایع پیش از اتفاقات، با حس ششم یا توانایی درک آن ها، مترادف است.

ما جهان را از طریق پنج حس فیزیکی (یعنی بویایی، چشایی، بینایی، لامسه و صدا) می بینیم. ذهن ما شامل احساسات و عقل ظرفیت تصمیم گیری را بر عهده دارد.

وقتی که موضوعی در دنیای غیرقابل مشاهده برای ما متصور می شود، ما آن را از طریق پنج حس، ذهن و ظرافت عقل در می یابیم. این همان چیزی است که به معنای حس ششم شناخته شده است.


هنگامی که این حس توسعه یافته یا فعال می شود، به ما کمک می کند که دنیای دیگری را تجربه کنیم. جهان همان دنیای اطراف ما است. با این حال ما نمی توانیم این جهان را به طور کامل، درک کنیم و زمانی که ما قادر به درک دنیای دیگری باشیم، زندگی ما تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد.

گاهی اوقات ما برای درک هستی به یک ابزار ماورایی نیاز داریم، این حس، همان حس ششم است. گاهی اوقات و در برخی از افراد، این حس با تمرین و ممارست حاصل می آید و در این هنگام حس ششم، فعال می شود.

با تمرینات روحی منظم و با توجه به شش اصل اساسی معنویت، سطح معنوی ما افزایش می یابد و قادر به درک و تجربه دنیای دیگری در درجه های بالاتر خواهیم بود. استفاده از اصطلاح «حس ششم» به معنای توانایی ما در درک چیزی است که ظاهرا وجود ندارد.

نظر بینندگان
!
!
!