دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
پرشین خودرو
رویدادهای نجومی اولین ماه تابستان 97
۲۲:۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
ایرانسل2

رویدادهای نجومی اولین ماه تابستان 97

پرشین خودرو: مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، هم نشینی « ماه و کیوان»، «بهرام و ماه»، «سیاره تیر با خوشه کندوی عسل»، «ماه و مشتری» و وقوع خورشید گرفتگی جزئی را از جمله رویدادهای نجومی تیر ماه 97 عنوان کرد.

به گزارش پرشین خودرو به نقل ازایرنا، مهندس 'مسعود عتیقی'  گفت: ساعت 2:07 دقیقه بامداد دوشنبه 4 تیر ، سیاره تیز پای تیر 4.7 درجه جنوب ستاره «پلوکس» از صورت فلکی دو پیکر قرار می گیرد. باید توجه داشت که در این ساعت سیاره تیر در آسمان حضور ندارد و شامگاه روز قبل بهترین فرصت برای مشاهده این هم نشینی است.
وی ادامه داد: چهارشنبه ششم تیر ساعت 16:30 دقیقه سیاره حلقه بر گردن کیوان به وضعیت مقابله می رسد؛ مقابله شرایطی است که زمین میان این سیاره و خورشید قرار می گیرد. شبانگاه این روز بهترین شرایط برای مشاهده این سیاره به ویژه از درون تلسکوپ و ابزارهای رصدی است.
عتیقی افزود: پنجشنبه هفتم تیر ساعت 8:29 دقیقه صبح (در وضعیت نور روز) سیاره کیوان 1.8 درجه جنوب ماه قرار می گیرد و بامداد این روز قبل از روشنی هوا ماه و کیوان در کمترین فاصله از یکدیگر مشاهده خواهند شد. همچنین ساعت 9:23 دقیقه این تاریخ ماه به وضعیت بدر (ماه کامل) می رسد. شنبه 9 تیر ساعت 7:13 دقیقه صبح، کره ماه به اوج مداری خود نسبت به زمین رسیده و 406 هزار و 61 کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت. در شبانگاه این روز و در ساعت 21:14 دقیقه ماه به گروه نزولی می رسد و طی دو هفته بعد از ان پایین تر از مدار زمین قرار خوداهد داشت.
به گفته عتیقی، یکشنبه 10 تیر ساعت 6:13 دقیقه بامداد، سیاره سرخ بهرام 4.8 درجه جنوب ماه خواهد بود. بهرام طی این شب ها بسیار درخشان و به رنگ نارنجی مایل به زرد دیده می شود که دلیل آن نزدیک شدن این سیاره به وضعیت مقابله مطلوب پس از پانزده سال است.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: چهارشنبه 13 تیر ساعت 10:19 دقیقه سیاره تیزپای تیر که طی این شب ها شامگاهی است تنها 0.6 درجه جنوب خوشه کندوی عسل قرار می گیرد؛ خوشه کندوی عسل یک خوشه باز ستاره ای با نام علمی M44 در فهرست مسیه طبقه بندی شده است. شامگاه همین روز سیاره تیر در زمینه صورت فلکی سرطان (خرچنگ) و در نزدیکی خوشه کندوی عسل مشاهده می شود.
عتیقی ادامه داد: جمعه 15 تیر ساعت 12:21 دقیقه ظهر ماه به وضعیت تربیع آخر خواهد رسید و در همین روز زمین ساعت 21:30 دقیقه به اوج مداری خود نسبت به خورشید خواهد رسید که تقریبا 152 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله خواهد داشت. وی متذکر شد که با وجود فصل گرم تابستان، خورشید پنج میلیون کیلومتر از زمین دورتر نیز هست و این نکته موید آن است که گرمای فصل تابستان به عمود تابیدن خورشید مرتبط است و تقریبا ارتباطی با دوری یا نزدیکی زمین به خورشید ندارد.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: ساعت 4:04 دقیقه بامداد سه شنبه 19 تیر ملکه آسمان، سیاره ناهید تنها 0.9 درجه شمال ستاره مشهور دل شیر در صورت فلکی شیر است و چون این سیاره شامگاهی است برای دیدار این هم نشینی شامگاه روز قبل مناسب است. ستاره مشهور دبران (یا چشم گاو) در صورت فلکی گاو نیز ساعت 14 روز سه شنبه 19 تیر 1.1 درجه جنوب ماه خواهد بود و با توجه به نور روز، شبانگاه این تاریخ برای مشاهده این هم نشینی مناسب است.

رویدادنجومی


عتیقی افزود: پنجشنبه 21 تیر ساعت 9:30 دقیقه صبح سیاره تیزپای تیر به حداکثر کشیدگی خود نسبت به خورشید قرار می گیرد و 26.4 درجه با خورشید در شامگاه این شب ها جدایی دارد.
وی با اشاره به اینکه جمعه 22 تیر با سه پدیده نجومی مواجه هستیم ، گفت: اولی ساعت 7:18 دقیقه صبح است که ماه به وضعیت ماه نو خواهد رسید؛ ساعت 7:31 دقیقه همین روز به وقت ایران خورشید گرفتگی رخ می دهد که به صورت جزئی در برخی کشورها قابل مشاهده است اما این کسوف در ایران مشاهده نخواهد شد. همچنین ساعت 12:58 دقیقه ظهر این روز ماه به کمترین فاصله با زمین می رسد و 357 هزار و 432 کیلومتر با زمین فاصله خواهد داشت.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران شامگاه این روز را فرصت مناسبی برای جستجوی هلال شامگاهی ذی القعده 1439 به ویژه در غرب و جنوب کشور با ابزارهای قدرتمند رصدی عنوان کرد و گفت: در صورت عدم رویت هلال در این شامگاه غروب روز بعد یعنی شنبه 23 تیر قطعا هلال با چشم غیر مسلح در سراسر کشور مشاهده خواهد شد.
عتیقی گفت: ساعت 7:20 دقیقه شنبه 23 تیر، ماه به گروه صعودی رسیده و بالاتر از مدار زمین قرار می گیرد. ساعت 2:34 دقیقه بامداد یکشنبه 24 تیر سیاره تیز پای تیر 2.2 درجه جنوب ماه قرار دارد و چون این سیاره شامگاهی است روز قبل بهترین فرصت رویت آن در هم نشینی با هلال ذیقعده 1439 خواهد بود. ساعت 20:44 دقیقه شامگاه روز یکشنبه 24 تیر، سیاره مشهور دل شیر 1.7 درجه جنوب کمان ابروی آسمانی یعنی ماه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: دوشنبه 25 تیر ساعت 8:01 دقیقه صبح سیاره زیبای ناهید 1.6 درجه جنوب هلال ماه است و شامگاه این روز بهترین فرصت مشاهده همراهی ماه و ناهید خواهد بود.
به گفته عتیقی 22 دقیقه بامداد جمعه 29 تیر ماه به وضعیت تربیع اول می رسد و ساعت 14:30 دقیقه همین روز سیاره تیر به اوج مداری خود نسبت به خورشید قرار می گیرد. همچنین ساعت 4:27 دقیقه بامداد شنبه 30 تیر آخرین رخداد نجومی ماه اول تابستان که از دید بسیاری از علاقمندان مورد توجه خاص قرار دارد، رخ می دهد و سیاره غول سامانه خورشیدی یعنی برجیس 4.4 درجه جنوب ماه قرار می گیرد. این شب زمانی برای هم نشینی مه و مشتری است.


مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران خاطر نشان کرد که در تیر ماه طی دو شب این هم نشینی باشکوه رخ می دهد که یکی اول تیر بود و دیگری در روز 30 تیر واقع می شود.

اجاره خودرو
kerman2
نظر بینندگان
!
!
!