جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
پرشین خودرو
مجمع عمومی عادی سالیانه «پارس خودرو» برگزار شد
۱۶:۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
ایرانسل 2
/گزارش خبری/

مجمع عمومی عادی سالیانه «پارس خودرو» برگزار شد

پرشین خودرو: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پارس خودرو با حضور ٨٤ درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها برگزار شد.

به گزارش پرشین خودرو، در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پارس خودرو, گزارش هـیـأت مدیره درباره فعالیت شرکت طی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 متضمن صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت و گزارش حسابرس و بازرس شرکت قرائت شد.

بنابراین گزارش، صورت‌های مالی شرکت و تلفیقی شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه های رسمی این شرکت با رای اکثریت برای سال مالی آتی انتخاب شدند.

گفتنی است پس از مجمع عمومی عادی سالیانه مطابق برنامه از قبل اعلام شده ,مجمع فوق العاده شرکت پارس خودرو نیز برگزار شد که براساس مواردی از اساسنامه این شرکت مطابق فرمت تاییده شده سازمان بورس به تصویب سهامداران رسید.

نظر بینندگان
!
!
!