شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
پرشین خودرو
کلیدتدبیر و هزار قفل زده شده بر صنعت خودرو
۱۲:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
ایرانسل 2
/یادداشت اختصاصی/

کلیدتدبیر و هزار قفل زده شده بر صنعت خودرو

پرشین خودرو: چشم امید دست اندر کاران صنعت خودرو کشور به کلید تدبیر دکتر روحانی است تا شاید بتوانند قفلی که طی خود تحریمی ها بر تولید خودرو زده شده، باز شود!

به گزارش پرشین خودرو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تغییر در تیم اقتصادی دولت در تحقق این امر بسیار موثر است .

رئیس جمهور منتخب درسیاست های کلی اقتصادی خود بر راهبرد ، بهبودفضای کسب و کار ، تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد.

وی معتقد است، اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید، دادن آرامش و رفع نگرانی مردم است و همه چیز از جمله انرژی هسته ای، تحریم ها و مشکل تولید با کلید تدبیر حل خواهد شد.

یکی از بخش های اشتغال‌زا و لکوموتیو صنعت و اقتصادکشور، خودروسازی است، این صنعت چند صباحی است درچنپره خود تحریمی از جمله تصدی گری دولت در قیمت گذاری خودرو ، سیاست ها و تصمیمات خلق الساعه و ضد تولید بانک مرکزی، ‌دخالت سازمان ها و ارگان های مختلف ، الزام خودرو سازان به استاندارد های ۸۵ گا نه با توجه به آماده نبودن زیر ساخت های آن عدم تخصیص ارز مبادله ای،‌ قیمت گذاری غیر اصولی و محدودیت های بین المللی گرفتار شده است.

بدبیاری این صنعت انگار تمامی ندارد هنوز ذره ای از کوه مشکلات خودرو سازان کم نشده که آنها فعالیت کاری خود را با خبر تحریم های جدید صنعت خودرو از سوی آمریکا آغاز کردند.

بدین ترتیب هر چند بیش از این هم فضای کسب و کار صنعت خودرو درنتیجه تنگنا های بین المللی حال و روز خوبی نداشت، به نظر می رسد از این پس و بارسمی شدن تحریم های جدید، فشار بیش تری بر این صنعت وارد شود تا چرخ تولید سخت تر از چیزی که درحال حاضر هست بچرخد . اما تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا می تواند نشان دهنده میزان اهمیت این صنعت و موقعیت استراتژیک با شد .

از دیگر سو با بررسی اثرات تحریم جدید درصنعت خودرو، متوجه می شویم که تحریم اخیر می تواند از دو وجه برصنعت خودرو کشور تاثیر داشته باشد، درواقع تشدید تحریم ها می تواندبر تولید خودرو های داخلی تاثیر گذارباشد و هم بر نحوه همکاری خودرو سازان خارجی با تولید کنندگان داخلی .

هرچند هدف آمریکا از اعمال تحریم های جدید قطعا کاهش تولید و واردکردن ضربه به صنعت خودرو است اما دست اندرکاران این صنعت بیش ترنگران تحریم های داخلی هستند، آنها عقیده دارند که تحریم های داخلی قوی تر و اثر گذار تر از تحریم های بین المللی است و می توان تحریم های بین المللی را از راه های مختلف دور زد .

چشم امیددست اندر کاران صنعت خودرو کشور به کلید تدبیر دکتر روحانی است تا شاید با کمک آن بتوانند قفلی که بر تولید خودرو زده شده، باز شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که چینش وزرای کارآمد در تحقق این امر بسیار موثر است .

یادداشت از هیوا مشرقی

نظر بینندگان
!
!
!