شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
ب.ام.و 330آی به تبریز آمد
BMW330i بعد از یک دوره غیبت دوباره به ایران آمد و در نمایشگاه تبریز عرضه شد.