شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
سومین روز نمایشگاه خودرو تبریز از دریچه دوربین
پرشین خودرو: بیست و یکمین دوره نمایشگاه خودرو تبریز از 14 شهریور در مکان دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر تبریز افتتاح شد و تا جمعه 17 همین ماه ادامه خواهد داشت.