چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
ثبت رکورد در حاشیه بازدید مدیرعامل ولوو تراکس از سایپا دیزل
پرشین خودرو: صبح امروز نیسلون مدیر عامل ولو تراکس ضمن بازدید از خطوط تولید کامیون های ولوو در ایران، 75 هزارمین دستگاه کامیون ولوو تولید شده در سایپا دیزل را به خریدار این خودرو طی مراسمی تحویل داد.