چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
زادگاه خودروسازان بزرگ میزبان هشتمین نمایشگاه خودرو
پرشین خودرو» کرمان که خودروزسازان بزرگی چون کرمان موتور را در بازار کشور دارد، میزبان هشتمین دوره نمایشگاه خودرو کرمان از 5 تا 8 دی ماه است.