چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
نمایش خودروهای «هیوندای» در نمایشگاه خودرو کرمان
پرشین خودرو: خودروهای هیوندای که در شهر کرمان و کارخانه کرمان موتور، طی قرارداد پسابرجامی به تولید می رسد، حضوری فعال و پر قدرت در هشتمین نمایشگاه خودرو کرمان داشت.