چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
نهمین نشست کمیته علمی پنجمین همایش خودرو ایران در ایدرو
پرشین خودرو: نهمین نشست از سلسله نشست های کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد و مهمترین محور این نشست موضوع و زمان بندی کارگاه هایی بود که قرار است در همایش پنجم برگزار شود.