چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
نمایشگاه خودرو مازندران به ایستگاه سوم رسید
پرشین خودرو: سومین نمایشگاه خودرو شمال کشور(مازندران) با حضور جمعی از مقامات استانی و مدیران شهری در محل دائمی نمایشگاه های استان مازندران افتتاح شد.