جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
استقبال ساکنان نوار شمالی از سومین نمایشگاه خودرو مازندران
پرشین خودرو: نمایشگاه خودرو مازندران که به ایستگاه سوم رسیده است، در آخرین روز برگزاری با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد.