چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
پرشین خودرو
افتتاح تست درایو سراسری 3 هیوندای کرمان موتور
پرشین خودرو: کرمان موتور با برگزاری تست درایو برای 3 خودرو هیوندای، از برگزاری ماهانه تست درایو در شهر های مختلف کشور خبر داد.