دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
پرشین خودرو
ورود رسمی خودروهای مینی به بازار ایران
پرشین خودرو: خودروهای مینی که پس از چند دهه وقفه به بازار ایران بازگشته است، در 3 مدل از سوی پرشیا خودرو به عنوان نماینده انحصاری این برند در ایران، رونمایی شد.