سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
تست درایو ژن خوب های بازار خودرو
پرشین خودرو: نخستین تست درایو عمومی خودروهای لوکسژن در ایران و پیست اتومبیلرانی آزادی برگزار شد.