سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
پرشین خودرو
حواشی بازدید معاون اول رئیس جمهور از کرمان موتور و رونمایی اکسنت تولید داخل
پرشین خودرو: گروه عکس